Taxor och avgifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om alla våra taxor och avgifter för kommunens olika verksamheter. 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2024
Taxan inkluderar bland annat

  • Uthyrning av fritidslokaler
  • Mätning och kartor
  • Sumnet
  • Färdtjänst
  • Matkostnader för hemtjänsten och äldreomsorgen
  • Räddningstjänsten 

Taxor och avgifter fritids- kultur och utbildningsförvaltningen

Taxor och avgifter omsorsgförvaltningen

Taxor och avgifter för Bygg, bo och miljö
Här hittar du 

  •  Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  •  Plan och bygglovstaxa
  •  Renhållningstaxa
  •  Vatten och avloppstaxa
Publicerad den 9 januari 2023