Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

 

Kungörelser kring detaljplaner

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, "Lassoskogen". Granskning pågår till och med 30 november 2023.

Anslag/bevis

Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-11-21 §§ 110-131 (anslag upp 2023-11-29, anslag ner 2023-12-21)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lapplands protokoll 2023-11-15 §§ 120-128 (anslag upp 2023-11-16, anslag ner 2023-12-09)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-07 §§ 173-189 (anslag upp 2023-11-13, anslag ner 2023-12-05)

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut
Publicerad den 27 november 2023