Kommunövergripande översiktsplan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2011 att fastställa en ny översiktsplan för Storumans kommun. Översiktsplanen har ett brett och långsiktigt perspektiv och är en viktig del av vår utvecklingsstrategi.

Av kommunfullmäktiges beslut framgår att planen tillsammans med vårt visionsdokument ska vara en gemensam grund för planering i vår kommun. Planen ska revideras fortlöpande för att kunna fungera som ett levande dokument i det dagliga arbetet.

Samtliga filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadskontoret om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Innehållsförteckning (11 KB)

Planens syfte och upplägg (12 KB)

Kapitel 1 (183 KB) Mål och utvecklingsperspektiv

Kapitel 2 (17 MB) Planeringsförutsättningar

Kapitel 3 (628 KB) Mellankommunala och regionala frågor

Kapitel 4 (22 MB) Avvägningar

Kapitel 5 (92 KB) Konsekvensbeskrivning

Bilaga (60 KB) Kommunfullmäktiges protokoll

Bilaga (291 KB) Länsstyrelsens granskningsyttrande

Kartor (666 KB) Lågupplösta

Relaterad information

E-tjänster och blanketter