Hårt eller mjukt vatten?

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Vatten i bäck som rinner mjukt över hårda stenar

Man säger att vattnet är hårt när det innehåller mycket kalcium och magnesium. På tvättmedelspaketen står ofta att man måste ta mer tvättmedel om man har hårt vatten. Det beror på att tvättmedlet löddrar sämre ju hårdare vattnet är.

Vatten med en hög halt av kalcium och magnesium kallas för hårt vatten. Är halten låg kallas vattnet för mjukt vatten. Vattnets hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO,) per liter vatten.

             Vattnets hårdhet                          
Hårdhet (°dH) Benämning
0 - 2 Mycket mjukt
2 - 5 Mjukt
5 - 10 Medelhårt
10 - 21 Hårt
> 21 Mycket hårt

Det vatten som levereras av Storumans kommun är över lag mjukt till mycket mjukt.

Vad ger det

Hårt vatten är inte lika bra för miljön som mjukt vatten är eftersom du måste använda mer disk- och tvättmedel om du har hårt vatten och då påverkas miljön mera. Hårt vatten kan också orsaka kalkutfällningar på till exempel diskbänken och i vattenkokaren.

Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre disk- och tvättmedel (om du följer anvisningarna på förpackningarna). Tvätt- och diskmaskinerna håller också lite längre och du behöver inte fylla på salt i diskmaskinen. Kläderna håller för den delen också lite längre eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.

Mjukt vatten gör också att det inte löses ut så mycket koppar från vattenledningarna i fastigheten. Det innebär att slammet som uppstår i reningsprocessen i reningsverken blir betydligt renare.

Värmeväxlare, varmvattenberedare och elpatroner kalkar heller inte igen så snabbt om vattnet är mjukare.