Snöröjning och halkbekämpning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner

Anders Bennervall (Hemavan och Tärnaby)
Mobil: 070 312 87 37

Robin Olofsson (Storuman)
Mobil: 070 342 84 22

Ansvarig nämnd
Snöröjningspersonal som arbetar

Storumans kommuns tekniska avdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de flesta gatorna inom Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan. Trafikverket sköter genomfartsvägar i byar och samhällen och även Västra Strandvägen i Tärnaby. Vi har både egen personal och entreprenörer som arbetar med snöröjning och halkbekämpning. 

Snöröjning med plogbil och lastmaskin utförs på de gator kommunen ansvarar för, under pågående snöfall, vid 6 centimeter snödjup. Efter att det slutat snöa ska det inte vara mer än 4 centimeter på gatorna. Parkeringar, skolor och fastigheter snöröjs i de flesta fall i samband med att gatorna röjs.

Vem sköter snöröjningen?

Kommunens tekniska avdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de flesta gatorna inom Storuman, Stensele och Tärnaby, samt en del i Hemavan. Kommunen har Svevia AB som entreprenör i Storuman, Stensele och Tärnaby. I Hemavan är det Contractor Mark som sköter snöröjningen. 

Gator och vägar som inte är kommunala snöröjs och sandas av den som är väghållare. Trafikverket sköter genomfartsvägar i byar och samhällen och även Västra Strandvägen i Tärnaby, de har Svevia AB som entreprenör.

I Hemavan sköts de flesta gatorna där det finns fritidshus samt gator till anläggningar av vägsamfälligheter eller områdesföreningar, ring tekniska avdelningen om du vill veta vilken förening som sköter en viss gata. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter på ansvaret.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är ansvarig för borttagandet av plogvallen som plogats upp vid din infart. Vi ber er att inte skotta ut snön på kommunens gator eller lägga den på kommunal mark.  Om du lägger den på något annat ställe får det inte ställa till det för någon annan.Grundregeln är att snö som fallit på din tomt/fastighet ska läggas inom den.

För att minska skaderisken bör du placera brevlådor och sopkärl så att de inte riskerar att skadas samt markera ut staket och häckar med käppar vid tomtgränsen. Snöröjaren ska i det mån det går se till att det inte alltid är er fastighet/tomt som får in det mesta av snön som plogas. Ibland kan det ske att det plogas sönder något på din fastighet/tomt, hör då av er snarast till tekniska avdelningen så får vi titta på det. 

När kommer plogbilen?

Snöröjning med plogbil och lastmaskin utförs på de gator kommunen ansvarar för, under pågående snöfall, vid 6 centimeter snödjup. Efter att det slutat snöa ska det inte vara mer än 4 centimeter på gatorna. Parkeringar, skolor och fastigheter snöröjs i de flesta fall i samband med att gatorna röjs.

Vägsamfälligheter och områdesföreningar har ofta andra kriterier för när det ska snöröjas, kontakta berörd förening om du vill veta mer. Trafikverket har olika kriterier beroende på vilken typ av väg det är, i länken under relaterad information kan du läsa om dessa.

Sandning

Halkbekämpning utförs vid behov genom sandning med lastbil eller lastmaskin. Vid halka kan sand hämtas för eget bruk vid kommunförrådet i Storuman och Tärnaby gratis.

Hyvling

Hyvling/isrivning utförs med väghyvel eller lastmaskin om gatan blivit spårig och ojämn. En lastmaskin följer efter och öppnar fastighetsinfarter.

Snöbortforsling

Bortforsling av snö sker när det krävs av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Snön transporteras till snötipp eller bärs med lastmaskiner till angränsande parkmark.

Brevlådor

Du bör placera din brevlåda minst 50 centimeter utanför trottoar- eller asfaltkant för att den inte ska skadas vid snöplogning eller skottning. Markera gärna även ut brevlådan med en käpp med reflex. Du ansvarar själv för snöröjningen kring din brevlåda.

När sopas gatorna?

Varje vår sopar vi upp den sand som vi har använt för att halkbekämpa under vintern. På kommunens gator och trottoarer måste snön försvinna först. Sandsopingen efter vintern beräknas dra igång tidigast vid månadsskiftet april maj. Vi prioriterar gång- och cykelvägar i första hand. E12 och gång- och cykelvägen efter den är Trafikverkets ansvar.

Kontakta kundtjänst 0951-140 00 om du har frågor eller funderingar. 

Publicerad den 23 november 2023