Trafik och parkering

I Storumans kommun är all parkering avgiftsfri. Parkeringsplatser där kommunen är huvudman sköts av tekniska avdelningen.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Det finns ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade i vår kommun. För att få parkera där måste du ha parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Publicerad den 27 maj 2024