Nätets uppbyggnad

SumNet stadsnät är uteslutande uppbyggt på fiberteknik. Fiberteknik är idag den snabbaste och mest lönsamma kommunikationsvägen för bredband på lång sikt. Fiberkabeln klarar hastigheten av ljuset och kommer att klara av bredbandets snabba utveckling.

Exempel visning av en fiberkabel 

Bilden ovan visar anslutningsnätet i kommunen och platser där vi har Noder d.v.s. kopplingspunkter med aktiv utrustning, och deras kommunikationsvägar sinsemellan. Bilden visar även nätets kommunikationsvägar ut ur kommunen. Från Noderna sträcker sig ett accessnät ytterligare ut till spridningspunkter ute i mindre byar och områden(ej med på bilden).

I nedanstående bild visas ett exempel på accessnät.

 

I accessnätet är fastigheterna anslutna till spridningspunkter som kan vara kabelbrunnar eller kabelskåp. Varje ansluten fastighet har utrustning inomhus som ger tillgång till flera Ethernet-uttag. I uttagen kopplas ex. dator, router, Telefon eller TV in. Är fastigheten ex. uppdelad i flera boenden kan varje bostadsdel ha var sin utrustning. Är det ett hyreshus kan även interna nät sammankopplas med stadsnätet.

Vill ni veta mera om stadsnät så följ länken till Robust fiber som är anvisningar för en standardnivå inom byggnationer av fibernät som SumNet eftersträvar att följa.

E-tjänster och blanketter