Pågående projekt

Boksjön
Projektskylt uppsatt i Boksjön. Per-Johan Gustafsson deltar i byns projektgrupp.

 

Byar nedan är områden i projekt som är planerade samt våra mål fram till 2020. Vissa områden är påbörjade med förlagd kanalisation i mark, en del är i projekteringsstadiet. Tidsplan på projekten kommer att presenteras efter att grovprojekteringen är klar. Fastighetsägare i nämnda områden kommer att få information om projekten. Viktigt att känna till är att för att en fastighet ska bli helt ansluten krävs att samtliga delar i nätet blir byggt, dvs. anslutningsnät och accessnät. Mer information om nätet hittar ni på vår sida om nätets uppbyggnad.

 

Anslutningsnät planeras i nedanstående områden:

 • Björkvattnet (Björknäs, Björkås, Lövlund, Tärnamo, Fräkenvik, Högås, Mon, Ängesdal, Vallenäs, Övre björknäs, Södra Sandnäset.)
 • Västansjö (Södra Västansjö, Västansjö.)
 • Mosekälla.
 • Tängvattnet - Rönäs (Stabbfors, Tängvattnet, Rönäs.)
 • Skarvsjöby – Pauträsk (Bergsäter, Norråker.)
 • Långvattnet (S Långvattnet till Granås)

 

Accessnät planeras i nedanstående områden:

 • Umfors, Umasjö, Vilasund, Strimasund, Mjölkbäcken, Kåtaviken, Bredviken.
 • Tängvattnet, Stabbfors, Rönäs.
 • Ängesdal, Södra Fjällnäs, Björknäs, Björkås, Lövlund, Tärnamo, Fräkenvik, Högås, Mon, Ängesdal, Vallenäs, Övre Björknäs, Södra Sandnäset.
 • Mosekälla.
 • Forsbäck, Rödingfors, Gardvik, Storsand, Ajaurforsen, Bäcknäs, Jokksbäcken, Stålfjäll.
 • Gardsjönäs.
 • Bergsäter, Norråker.
 • Västansjö.
 • S Långvattnet, Lubbträsk, Myrlund, Nedre Strandkulla, Övre Strandkulla, Brattåker, Granås.