Ordlista

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kontakt
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner
Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Christer Norberg
(Måndagar och Torsdagar 07:00-13:00)
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
christer.norberg@storuman.se

Joel Sundström
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
joel.sundstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd
Liggande ordböcker

Här hittar du ord och vanliga uttryck som har med bredband att göra.

Accessnod
Central inkopplingspunkt i respektive by/ort eller kommundel. Accessnoden är dimensionerad för att handha områdets abonnenter. Accessnoden är placerad inomhus.

Accessnät
Accessnät är ett nät som sammanbinder fastighetsnät/fastighetsområdesnät i en by/ort med det ortssammanbindande nätet. Accessnätet kan bestå av ett flertal olika tekniker till exempel fiberkablage, kommarkablage, radiolänkar (radiolan).

Bandbredd
Inom datakommunikationsområdet används begreppet bandbredd för att ange ett datanäts kapacitet i antal överförda bit per sekund. Enheten bit är liten och används ofta tillsammans med förstavelser för att indikera en större storleksordning, till exempel Mbit/s.

Bit
Den minsta informationsenheten i IT-sammanhang. Kan vara 1 eller 0.

Bredband
Syftar ursprungligen på "gott om utrymme" i termer av trådlöst radiospektrum. Syftar idag  på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i båda riktningar.

Fiberkabel
Fiberoptisk kabel innehåller ett antal glasfibertrådar. För att upprätta en kommunikationslänk krävs normalt att två trådar (ett par) driftsätts. I trådarna skickas ljuspulser.

Huvudnod
Central anslutningspunkt för IT-infrastruktur i kommunen. Sammanbinder olika delnät i kommunen med regionala eller nationella nät. I kommunerna i Västerbottens län oftast placerad i kommunens förvaltningsbyggnad.

Höghastighetsnät
Syftar idag på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i båda riktningarna.

IT-infrastruktur
Ett nätverk bestående av en eller flera olika tekniker för att transportera information. Tekniken kan exempelvis vara fiberkabel, radioLAN eller radiolänk.

Kbit/s
Kilobit, antal tusen bitar per sekund. Ett sätt att mäta datahastighet.

Mbit/s
Miljoner bitar per sekund. Ett sätt att mäta datahastighet.

Målnät
Kommunen har som mål att inom programperioden, normalt 10 år, åstadkomma ett nät med den täckning och utformning som redovisas i form av ett målnät.

Nod
En nod är en knutpunkt i ett större nätverk (se även huvudnod och områdesnod). Noden är i de flesta fall aktiv, det vill säga den är utrustad med olika typer av elektronik för att hantera datatrafik.

Nättyper
Nät indelas i fastighetsnät, accessnät, ortssammanbindande nät, regionala nät och nationella nät. Dessa indelningar utgår från nätets placering relativ användaren och kan ha olika topologier.

Nätverk
Samlingsbegrepp. I detta sammanhang liktydigt med IT-infrastruktur.

Operatör
Normalt sett den som driver och underhåller en egen ägd IT-infrastruktur eller som till exempel erbjuder tjänster i form av internetaccass. Kallas i det läget även för ISP (Internet Service Provider). Exempel på operatörer ät Telia, TeraCom, Vattenfall, Utfors med flera.

Ortssammanbindande nät
Ett nät som förbinder olika orter med varandra. Redundanta förbindelser är eftersträvansvärda. Vid utbyggnad av dessa nät är samordning mellan kommuner och län viktiga. Näten kräver en mycket god kapacitet eftersom många kunder kommer att dela på den tillgängliga kapaciteten när datatrafiken transporteras från kunden ut mot regionala eller nationella nät.

Radio-LAN
Radioförbindelse för datatrafik och som använder sig av licensfria frekvenser. Vanligt när det gäller korta avstånd, 0 - 15 km.

Radiolänk
Radioförbindelse för datatrafik och som använder sig av licensierade frekvenser. Används oftast när det gäller långa avstånd, 5 - 100 km.

Redundans
I detta sammanhang - reservväg för datatrafik. Om kabel grävs av eller utrustning slutar att fungera på en sträcka så ska alternativa vägar finnas tillgängliga för att undvika ett stopp i trafiken.

Svartfiber
Fiberkabel som är "svart", det vill säga inte försetts med ändutrustning som ger "ljus" i kabeln. Svart fiber gör det möjligt för operatörer att själva välja vilken typ av utrustning som ska sitta i ändarna.

TCP/IP, IP/protokoll
Det kommunikationsspråk som internetanslutna datorer använder sig av.

Tjänsteleverantör
Levererar tjänster i en IT-infrastruktur. Tjänsterna kan till exempel vara internetaccess, IP-telefoni eller möjligheten att ta del av olika TV-kanaler via internet.

V-lan
Virtuellt lokalt nät - ett nät som för användaren ter sig och uppför sig som ett lokalt nätverk, även om användaren ansluter sig hemifrån eller från ett hotellrums telefonjack, men som i själva verket helt eller delvis utgörs av det vanliga telenätet eller ett kommersiellt datanät.