Nyheter

SumNet vann pris för Årets stadsnät

Bild på SumNet
Svante Granberg, projektledare på SumNet, Patrik Persson, kommunfullmäktiges ordförande och Magnus Andersson, teknisk chef på Storumans kommun.

SumNet har vunnit pris för Årets stadsnät 2014 som delades ut på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens den 24 mars.

– SumNet har trots stor geografisk yta och glesbygd lyckats bygga ut sitt fibernät till en stor del av kommunens invånare. Tack vare en engagerad kommunledning och trots knappa resurser har de lyckats skapa ett nät i världsklass, säger Karin Ahl, nytillträdd ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Juryn skriver vidare i sin motivering att Storuman har en sund verksamhet som går med vinst och en engagerad kommunledning. 

Storumans kommun har som mål i sin bredbandsstrategi att år 2020 ska 95 procent ha minst 100 Mbit/sekund och 20 procent av dessa minst 1 Gbit/sekund. En ledning som tar ansvar och har en tydlig målbild, enligt juryn.

- Hedrande och väldigt roligt att få uppskattning och pris för allt arbete som utförts. Nu ser vi fram emot att göra SumNet ännu bättre, säger Svante Granberg och Christer Norberg som arbetar med SumNet.

SumNet stadsnät har funnits sedan 2001. Nätet har byggts ut i stor omfattning och når över 80 procent av hushållen i kommunen.  SumNet är ett öppet nät och ägs till 100 procent av Storumans kommun som en affärsverksamhet under kommunstyrelsen.