Krisgrupp POSOM

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och större olyckor. I POSOM ingår personer från socialtjänsten, räddningstjänsten, skolan, polisen, kyrkan och sjukvården. Till POSOM finns även en grupp med frivilliga stödpersoner som kan hjälpa till vid krissituationer.

POSOM kallas ut av räddningschef i beredskap. POSOM finns tillgängliga vid akuta kriser och händelser samt vid större olyckor. POSOM har inte en egen jourorganisation.

Det här gör POSOM vid en större kris, katastrof eller olycka 

POSOM ger socialt stöd till människor som är drabbade av händelsen.
POSOM kan upprätta informations- och stödcentrum.
POSOM samverkar med övriga organisationer som berörs av olyckan.
Vid behov hjälper POSOM till att förmedla kontakt till sjukvården för bearbetning av händelsen.

Hur larmas POSOM?

Gruppen larmas vid större händelser via räddningschef i beredskap som nås via 112.

Publicerad den 6 maj 2024

Relaterad information