Ekonomiskt bistånd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Ekonomiskt bistånd består av två olika delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen. 

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad och består av två delar. Den ena delen är riksnormen som beslutas av regeringen varje år. Den andra delen består av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen.

Livsföringen i övrigt

Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. Det går inte att bestämma på nationell nivå vad som är skäligt för dessa kostnader eftersom de kan variera beroende på till exempel var och hur man bor.

Hjälpen ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Du kan få försörjningsstöd till:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid, till exempel leksaker till barnen
 • förbrukningsvaror, till exempel tvättmedel
 • hälsa och hygien, tillexempel tvål och hårschampo
 • telefon
 • dagstidning

Hur mycket pengar du kan få beror på om du bor själv eller har familj. Har du egna inkomster eller tillgångar måste du först använda dem innan du kan få bistånd. Om du är gift eller sambo räknas inkomster och tillgångar ihop. Om du har ett överskott från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.

Det spelar ingen roll var i Sverige du bor då det är samma belopp i alla kommuner. Detta kallas för riksnorm.

Du kan också få pengar till livsföring i övrigt:

 • boende
 • el i bostaden
 • resor till och från arbetet
 • hemförsäkring
 • läkarvård och tandvård
 • glasögon
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det finns inget bestämt belopp för de här kostnaderna. Socialtjänsten tar först reda på vad du behöver och vilka utgifter du har. Kostnaderna jämförs med vad en person med låg lön har råd med och vad boende, el och arbetsresor brukar kosta i kommunen. Dina inkomster och tillgångar avgör vilket bistånd du kan få.

Väntetider för att få hjälp

Väntetider på att få försörjningsstöd i Storumans kommun ligger på 8-12 arbetsdagar.

Så ansöker du om försörjningsstöd

Kontakta mottagningsenheten och berätta att du vill ansöka om försörjningsstöd. Ni bestämmer tid för ett besök och du får även information om vilka uppgifter du ska ta med dig till besöket.

Under besöket ser ni tillsammans över din situation och dina förutsättningar att själv lösa problemet. Socialtjänsten gör en individuell prövning och fattar beslut om du får försörjningsstöd eller inte.

Vi har som mål att handlägga ärendet inom två veckor om alla begärda handlingar har kommit in. Normalt betalas försörjningsstödet ut till dig en gång i månaden. Om du inte får bistånd (avslag) har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Det behöver du om du vill överklaga. Se länk uppe till höger om hur du överklagar biståndsbeslut.

Provberäkning av försörjningsstöd

Socialstyrelsens hemsida (länk till höger) kan du göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.