Kvinnojour, mansjour

I en akut situation med fara för liv tillkalla polis på telefon: 112. Vid mindre brådskande ärenden finns här telefonnummer om du behöver hjälp.

Socialförvaltningen

För information, hjälp och stöd till dig som blivit utsatt för våld eller hot.
Kontakta socialtjänsten på telefon: 0951-140 00 (växeln kopplar dig vidare till en socialsekreterare). Telefontid 09.00–10.00.

Kvinnofrid

Nationell jourtelefon: 020-50 50 50.

Mansjour

Mansjouren Umeå. Telefon: 090-17 80 50 tisdagar 18.00-21.00.
Telefon: 070-257 43 13 övrig tid.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas riksförbund har en telefoncentral: 0200-21 20 19. Det kostar en markering att ringa från vanlig telefon men är gratis från mobil. 
Öppet måndag-torsdag 09.00-20.00 och fredag 09.00-16.00.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Brottsofferjouren i Lycksele arbetar för Storumans, Lycksele och Sorsele kommun.
Nybruksgatan 1, 921 32 Lycksele.
Telefon: 073-077 73 03