Avfall och slam - verksamhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare, förening eller verksamhetsutövare inom Storumans kommun betalar en avgift för omhändertagandet av ert hushållsavfall. Det avfall som uppstår i personalrummet, för gäster eller i de bostäder som finns inom fastigheten.

Taxan och avgifterna är inklusive 25 % moms, är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2024-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

Grundavgift

Grundavgiften skall täcka verksamhetens del i kostnader för information, planering och övrig administration för avfallshanteringen.

Företag och föreningar kan lämna avfall på Morkan ÅVC mot en avgift. 

 

Hämtningsavgift av hushållsavfall

Område A, B och C*

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och en rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall.

Under vinterns högsäsong erbjuds extratömning under jul- och påskhelgerna.

Område D*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*.

 

Säsongshämtning 

Abonnemang för dig som bedriver verksamhet som har säsongsvariationer inom område A och B.

Säsongstaxa vinter helår

Säsongstaxa vinter halvår

Säsongstaxa sommar helår

Säsongstaxa sommar halvår

 

Tömning av eget avlopp och fettavskiljare

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

 

Föreningslokaler

Information om fastigheten hämtas från Lantmäteriet. Tjänsten kan nyttjas av registrerad förening eller samfund som har lokal för gemensamma ändamål, exempelvis en byastuga (ej bostad).

Taxan inkluderar grundavgiften samt möjligheten att lägga mindre mängder avfall vid en CUS.

 

Evenemang och tillfällig verksamhet

Vid evenemang eller eller annan verksamhet ska samtal föras med tekniska avdelningen i god tid för att säkerställa tillgången på kärl och planering för tömning.

Ring kundjtänst på 0951-140 86

 

Hyresgäst eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningskostnaderna för bostaden. Fakturering direkt till en hyresgäster sker inte längre. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA  i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.