Avfall och slam verksamhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare, förening eller verksamhetsutövare inom Storumans kommun betalar en avgift för omhändertagandet av ert hushållsavfall. Det avfall som uppstår i personalrummet, för gäster eller i de bostäder som finns inom fastigheten.

Taxan och avgifterna är exklusive 25 % moms och är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2023-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

Grundavgift

Grundavgiften skall täcka verksamhetens del i kostnader för information, planering och övrig administration för avfallshanteringen.

Företag och föreningar kan lämna avfall på Morkan ÅVC mot en avgift. 

  • 395 kronor per år.

Hämtningsavgift av hushållsavfall

Område A, B och C*

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och en rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall.

Hämtningsavgift     kr/år
Var 14.e dag 660 L kärl     1 766 kr
  370 L kärl       851 kr
  Container 7 m3     9 800 kr
Veckotömning 660 L kärl     3 532 kr
  370 L kärl     1 702 kr
  Container 7 m3   19 600 kr
Rörlig avgift Pris per kilo      2,40 kr
Dragväg 1,5-10 meter från      460 kr
Hämtning av kärl Avfallsutrymme från      240 kr

Under vinterns högsäsong erbjuds extratömning under jul och påskhelgerna.

Område D*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*. Avgiften motsvarande mängden per en (1) stycken 370 L kärl/vecka.

  • 875 kr/år 
  • 140 liter kärl, placerad vid CUS, 1 375 kr/år  

Säsongshämtning 

Under 2022 har det skapats möjligheten till nytt abonemang för dig som bedriver verksamhet som har säsongsvariationer inom område A och B.

Säsongstaxa vinter helår

Veckotömning

Januari - april +
extra under påsk

Julafton - 31 december

 
Tömning var
14:e dag

Maj - december

 
  Hämtavgift 660 L kärl / år   2 500 kr
  Hämtavgift continer / år 12 700 kr
  Viktavgift / kilo    1,92 kr

Säsongstaxa vinter halvår

Veckotömning

Januari - april +
extra under påsk

Julafton - 31 december

 
Tömning var
14:e dag

Maj

November - december

 
  Hämtavgift 660 L kärl / år   2 000 kr
  Hämtavgift continer / år 10 500 kr
  Viktavgift / kilo    1,92 kr

Säsongstaxa sommar helår

Veckotömning

Midsommar - 15 september

 
Tömning var
14:e dag

Januari - juni

September - december

 
  Hämtavgift 660 L kärl / år   2 200 kr
  Hämtavgift continer / år 11 200 kr
  Viktavgift / kilo    1,92 kr

Säsongstaxa sommar halvår

Veckotömning

Midsommar - 15 september

 
Tömning var
14:e dag

Maj - juni

September - oktober

 
  Hämtavgift 660 L kärl / år   1 500 kr
  Hämtavgift continer / år    9 000kr
  Viktavgift / kilo    1,92 kr

Tömning av eget avlopp och fettavskiljare

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

      Per tömning
Avvattnande tömning Brunn mindre än 1,5 m3   1 580 kr
  Brunn 1,5 - 4 m3   1 710 kr
Heltömning Brunn mindre än 4 m3   2 090 kr
  Brunn, 4,1 - 9 m3   2 390 kr
  BDT-brunn, endast bad, dusch och tvättvatten   2 090 kr
Tilläggsavgift Slang, 11-50 m från   200 kr
  Hantering av lock tyngre än 15 kg     600 kr
Fettavskiljare      3 139 kr

Föreningslokaler

Information om fastigheten hämtas från Lantmäteriet. Tjänsten kan nyttjas av registrerad förening eller samfund som har lokal för gemensamma ändamål, exempelvis en byastuga (ej bostad).

  • 400 kr / år

Taxan inkluderar grundavgiften samt möjligheten att lägga mindre mängder avfall vid en CUS.

Evenemang och tillfällig verksamhet

Vid evenemang eller eller annan verksamhet ska samtal föras med tekniska avdelningen i god tid för att säkerställa tillgången på kärl och planering för tömning.

Ring oss på 0951-140 86

Hyresgäst eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningskostnaderna för bostaden. Fakturering direkt till en hyresgäster sker inte längre. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA  i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.