Miljö och hälsoskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för anmälan, registrering och tillsyn.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och började att gälla 2020-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan. 

Nedan redovisas delar av taxan. 

Energi 

Installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 4 timmar
Installation av kamin eller öppen spis Se bygglovstaxan

Avfall och återvinning - dispenser

Ansökan om kompostering 0 kr
Ansökan om uppehåll i hämtning  2 timmar
Ansökan om förlängd hämtningsintervall 1 101 kr/timme
Ansökan om tillsånd att själv återvinna och bortskaffa avfall (eget omhändertagande) i enligt kommunala avfallsföreskrifter 4 timmar
Ansökan om  förlängd slamtömningsintervall 2 timmar

Vatten och avlopp

Tillstånd för enskilt avlopp 8 timmar
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning  4 timmar
Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett ansluten BDT  4 timmar

Brandskydd och sotning

Kontakta räddningstjänsten för mera information
  • Ansöka om att sota själv
  • Ansökan om hantering av explosiva varor
  • Ansökan om hantering av brandfarliga varor

Trafik och parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade -
Transporttillstånd, tung  1 100 kr
Tillfälliga tillstånd (vid evenemang) 660 kr

Miljö och hälsoskydd

Miljö anmälan och registrering 1 101 kr/timme
Miljötillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Hälsoskydd anmälan och registrering 1 101 kr/timme
Hälsoskydd tillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Prövning om att hålla vissa djur inom område med detaljplan, ex hästar, fjärderfän och ormar   8 timmar

Livsmedel

Tillsynsavgift   1 303 kr/timme
Registreringsavgift 1 303 kr

Tobak och folköl 

Timavgift 1 101 kr/timme
Ansökan tobaksförsäljning     7 timmar
Anmälan försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Timavgift
Anmälan folkölsförsäljning  2 202 kr
Årsavgift tobakstillsyn                        3 timmar

Tillsyn

1 101 kr/timme

Handel med vissa receptfria läkemedel 

 Tillsyn 1 101 kr/timme

Lotterier och spel

Ansökan om lotteritillstånd  555 kr
Avgift för kontrollant  3 % av lotteriets omsättning
max 6 000 kr

Alkohol

Ny ansökan stadigvarande servering till allmänheten/slutet sällskap, catering eller provsmakning 13 212 kr
Stadigvarande ändring i tillstånd  2 202 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-3 månader per år

6 606 kr
4 404 kr (innehavare av stadigvarande serveringstillsånd)

Tillfälligt tillstånd till allmänheten/slutet sällskap enstaka tillfälle 4 404 kr
2 202 kr (ny ansökan inom 3 månader)
Anmälan om ändring i serveringstillstånd 2 202 kr
Ändrade ägarförhållande, kontroll av PBI:er (ordinarie ledamöten, aktieägare och berörda bolag) Timtaxa, max 10 timmar

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen

Avläggande av kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1,5 timme/prov
Avläggande av kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 1 timme/prov

Årlig avgift för alkohol

Påminnelse för utebliven restaurangrapport max 3 påminnelser 1000, 2000, 5000 kr
Fast administariv avgift/år för samtliga verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd 1 101 kr
Årlig avgift för alkoholservering baserad på omsättningen, se bifogad fil

Övrig tillsyn 

Vid tillämpning av denna taxa vid extra offentlig tillsyn/kontroll, samt annat handläggningsarbete som inte finns uppräknat ovan 1 101 kr/timme
Extra offentlig tillsyn för livsmedel 1 303 kr/timme

Tillägg  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs utanför ordinarie arbetstid

  • vardagar mellan kl 19,00-07,00
  • lördagar och söndagar
  • julafton, nyårsafton, trettondagsafton
    påskafton och midsommarafton
  • helgdagar
1,5 gånger ordinarie timavgift


      

 

 

Publicerad den 14 mars 2023