Avfall och slam - fritidshus

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare och bor tillfälligt i Storumans kommun ska betala för omhändertagandet av ditt hushållsavfall. Antalet bostäder inom fastigheten och hur mycket du vistas i huset avgör hur mycket det kostar.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2024-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida. 

En fastighet kan innehålla en eller flera enheter för boende, om det exempelvis finns flera stugor på fastigheten eller ett ombyggt garage. Lantmäteriet ger oss den information vi behöver för att beräkna hur många enheter, boendemöjligheter, din fastighet har. Ett vanligt enfamiljshus bedöms normalt som en enhet. 

 

Grundavgift

Grundavgiften skall täcka bostadens del i kostnader för ÅVC-anläggningar, det farliga avfallet, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

Nyttjandegrad

Taxan för fritidhus baseras på hur mycket ni vistas i, eller hyr ut, er bostad.  

 Exempel på hur du beräknar ditt nyttjande:

  • Om man nyttjar huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så är det totalt 8 veckor.
  • Om man nyttjar huset 10 v under vintern och sommaren, och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor.
  • Om man nyttjar huset  12 hela veckor under året samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor.

 Om ditt enhet hyrs ut privat eller via en förmedling ska du inkludera dessa uthyrningsveckor i nyttjandegraden. 

Storumans kommun har rätt att ändra abonnemang om det kommer till kommunens kännedom att bostaden nyttjas mer än vad som meddelats. Det är därför av största vikt att informera när dessa ändringar sker. 

 

Hämtningsavgift

Område A

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och inkluderar vikten på ditt avfall. Hämtning var 14:e dag.

Område B

Hushållsavfall lämnas vid en CUS*. 

Område C och D

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*.

 

Tömning av eget avlopp

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

 

Vid uthyrning eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningen i bostaden. Det är därför viktigt att du skapar möjligheten för utsortering av förpacknignar samt att du informerar om vart hyresgästen ska lämna dem..

Fakturering sker alltid till dig som ägare avbostaden. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.