Avfall och slam fritidshus

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare och bor tillfälligt i Storumans kommun ska betala för omhändertagandet av ditt hushållsavfall. Antalet bostäder inom fastigheten och hur mycket du vistas i huset avgör hur mycket det kostar.

Nedan angiven taxa och avgiftern är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2023-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida. 

En fastighet kan innehålla en eller flera enheter för boende, om det exempelvis finns flera stugor på fastigheten eller ett ombyggt garage. Lantmäteriet ger oss den information vi behöver för att beräkna hur många enheter, boendemöjligheter, din fastighet har. Ett vanligt enfamiljshus bedöms normalt som en enhet. 

Grundavgift 2023

Grundavgiften skall täcka bostadens del i kostnader för ÅVC-anläggningar, det farliga avfallet, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

  • 1 025 kronor per år. 

Nyttjandegrad

Taxan för fritidhus baseras på hur mycket ni vistas i, eller hyr ut, er bostad.  

 Exempel på hur du beräknar ditt nyttjande:

  • Om man nyttjar huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så är det totalt 8 veckor.
  • Om man nyttjar huset 10 v under vintern och sommaren, och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor.
  • Om man nyttjar huset  12 hela veckor under året samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor.

 Om ditt enhet hyrs ut privat eller via en förmedling ska du inkludera dessa uthyrningsveckor i nyttjandegraden. 

Storumans kommun har rätt att ändra abonnemang om det kommer till vår kännedom att bostaden nyttjas mer än vad som meddelas oss. Det är därför av största vikt att informera oss när dessa ändringar sker. 

Hämtningsavgift 2023

Område A

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och inkluderar vikten på ditt avfall. Hämtning var 14:e dag.

  Mindre än 13 veckor/år 14-26 veckor/år 27-52 veckor/år
Eget kärl 80/140 liter    926 kr/år  1 218 kr/år  1 993 kr/år
Eget kärl 190 liter 1 049 kr/år  1 399 kr/år  2 060 kr/år

Område B

Hushållsavfall lämnas vid en CUS*. 

  Mindre än 13 veckor/år 14-26 veckor/år 27-52 veckor/år
Gemensam behållare    808 kr/år 1 129 kr/år  1 563 kr/år

Område C och D

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*.

  Mindre än 13 veckor/år 14-26 veckor/år 27-52 veckor/år
Gemensam behållare    808 kr/år 1 129 kr/år  1 890 kr/år
Eget kärl 80/140 liter    926 kr/år  1 218 kr/år  1 993 kr/år
Eget kärl 190 liter 1 049 kr/år  1 399 kr/år  2 060 kr/år

Tömning av eget avlopp 2023

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

      Per tömning
Avvattnande tömning Brunn mindre än 1,5 m3   1 975 kr
  Brunn 1,5 - 4 m3   2 138 kr
Heltömning Brunn mindre än 4 m3   2 613 kr
  Brunn, 4,1 - 9 m3   2 988 kr
  BDT-brunn, endast bad, dusch och tvättvatten   2 613 kr
Tilläggsavgift Slang, 11-50 m från    250 kr
  Hantering av lock tyngre än 15 kg      750 kr

Vid uthyrning eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningen i bostaden. Det är därför viktigt att du skapar möjligheten för utsortering av förpacknignar samt att du informerar om vart hyresgästen ska lämna dem..

Fakturering sker alltid till dig som ägare avbostaden. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.