Avfall och slam årsbostad

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare och bor året runt i Storumans kommun betalar en avgift för omhändertagandet av ditt hushållsavfall. Antalet bostäder inom fastigheten och vikten på ditt avfall avgör hur mycket det kostar.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2023-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

Grundavgift 2023

Grundavgiften skall täcka bostadens del i kostnader för ÅVC-anläggningar, det farliga avfallet, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

  • 1 250 kronor per år.

Hämtningsavgift 2023

Område A och C*

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och en rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall.

  • 80-140 liter kärl kostar 672 kr/år samt 2,85 kr/kilo
  • 190 liter kärl kostar 794 kr/år samt 2,85 kr/kilo

Om soptunnan är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra sopor på sidan om, så kostar det extra.

Område B*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS*. Avgiften består av en total avgift för avfall.

  • 1 225 kr/år

Område D*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*. Avgiften består av en total avgift för avfall.

  • 875 kr/år 
  • 140 liter kärl, placerad vid CUS, 1 375 kr/år 

Tömning av eget avlopp 2023

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

      Per tömning
Avvattnande tömning Brunn mindre än 1,5 m3   1 975 kr
  Brunn 1,5 - 4 m3   2 138 kr
Heltömning Brunn mindre än 4 m3   2 613 kr
  Brunn, 4,1 - 9 m3   2 988 kr
  BDT-brunn, endast bad, dusch och tvättvatten   2 613 kr
Tilläggsavgift Slang, 11-50 m från    250 kr
  Hantering av lock tyngre än 15 kg      750 kr

Hyresgäst eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningskostnaderna för bostaden. Fakturering direkt till en hyresgäster sker inte längre. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA  i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.