Avfall och slam - årsbostad

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är fastighetsägare och bor året runt i Storumans kommun betalar en avgift för omhändertagandet av ditt hushållsavfall. Antalet bostäder inom fastigheten och vikten på ditt avfall avgör hur mycket det kostar.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2024-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

 

Grundavgift

Grundavgiften skall täcka bostadens del i kostnader för ÅVC-anläggningar, det farliga avfallet, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

 

Hämtningsavgift

Område A och C*

Avgiften består av en behållareavgift beroende på kärlstorlek och en rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall.

Om soptunnan är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra sopor på sidan om, så kostar det extra.

Område B*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS*. Avgiften består av en total avgift för avfall.

Område D*

Hushållsavfall lämnas vid en CUS* eller har eget kärl som placeras vid en CUS*. Avgiften består av en total avgift för avfall.

 

Tömning av eget avlopp

Avgiften beror på storleken på brunnen. Dessutom kan det tillkomma kostnader om chauffören måste använda en längre slang eller om du har för tungt brunnslock.

 

Hyresgäst eller arrendator

Du, eller ni, som fastighetsägare är ytterst ansvarig för renhållningskostnaderna för bostaden. Fakturering direkt till hyresgäster sker inte längre. Därför föreslår vi alltid att ni inkluderar kostnaden för renhållning och VA  i hyran.

 * CUS, central uppsamlingsstation, placerade på 150 platser inom kommunen.