Byggärenden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för byggärenden och nybyggnadskartan.

Taxan och avgifterna är reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-26. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Beräkning av bygglovsavgift

Begreppet Bruttoarea (BTA) används för beräkning av bygglovavgifter. Byggnadsinspektörerna beräknar BTA utifrån inskickade ritningar.

Area av mätvärda delar av ett våningsplan inklusive ytterväggar (även när du inreder en vind), begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Exempelvis ytan av en helt inglasad balkong eller ett uterum

I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i bjälklaget. Om bruttoarean delas upp efter till exempel användning eller funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns särskilda regler för att räkna ut BTA. 

Vid snedtak räknas 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter (kallas mätvärt utrymme) in i BTA.

Nedan redovisas exempel på avgifter

Priser för bygglov och/eller anmälan är inviduella och räknas fram för varje ansökan. Priser ska ses som riktpriser. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras varje år.

Åtgärd

Riktpriser*

Nybyggnad av villa och garage 30 000 kronor
Nybyggnad av fritidshus och förråd 24 000 kronor
Nybyggnad av garage 15 000 kronor
Inglasning av befintlig altan 3 600 kronor
Nybyggnad av inglasat uterum 7 100 kronor
Installation av braskamin 1 400 kronor
Rivning av en- och tvåfamiljshus 12 000 kronor
Rivning av fritidshus 4 500 kronor
Mindre fasadändring 3 600 kronor
Positivt förhandsbesked, 1 tomt 6 700 kronor
Bygganmälan attefallsåtgärd 4 300 kronor

Bygganmälan attefallsåtgärd, komplementbostad 30 m²

9 500 kronor
   
   

Nybyggnadskarta

Avgiften för nybyggnadskarta är baserad på prisbasbelopp och kan därför komma att justeras varje år. 

Nybyggnadskarta                         8 925  kronor **

*Gäller från 2023-01-01

** Gäller för tomtyta mindre eller lika med 1 999 m²

Publicerad den 26 februari 2019