ÅVC

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun har möjlighet att lämna grovavfall på vår ÅVC - återvinningscentraler i Storuman och Tärnaby. 

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2020-01-01 Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Grundavgift

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. 

Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

Verksamheter

Verksamhetsavfall och mindre mängder av visst farligt avfall tas emot på Morkan ÅVC i Tärnaby. Debitering sker via fakturering.

Bygg och rivningsavfall

I grundavgiften för din fastighet ingår inte möjligheten att lämna bygg- och rivningsavfall. Vid lämning på ÅVC debiteras avfallet som verksamhetsavfall och debitering sker via fakturering.

Övrigt avfall

När inte möjligheten till vägning finns, beräknas volymen om till kg enligt en omvandlingstabell.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)