SumNet

             

SumNet är det mest tillgängliga fibernätet i Storumans kommun. Tillsammans med regionnätet, stadsnätsoperatörer och tjänsteleverantörer ger vi samhället den kommunikation som behövs för vår tids digital värld. Användarna av nätet är i stort sett alla som är i behov av elektronisk kommunikation i vårt omfång. T. ex. privatpersoner, näringslivet, operatörer och den offentliga sektorn. Vi jobbar kontinuerligt med att hålla hög kvalité, stabilitet och säkerhet i nätet.

Storumans kommun äger nätet och SumNet är den enhet inom kommunens verksamhet som har i uppdrag att driva och bygga ut nätet.

- Välj eller byt tjänsteleverantör

Hur ansluter jag mig till nätet?

- Låt oss visa er hur det går till

Upplever ni fel på er anslutning?

- Kontakta oss!

Publicerad den 17 december 2020