Konsumentvägledning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ingrid Elebrink
Konsumentvägledare/utredare
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ingrid.elebrink@storuman.se

Ansvarig nämnd
Ingrid Elebrink

Som konsument gör du många val varje dag, ibland kan det bli fel och då kan du kontakta konsumentvägledaren.

Vad kan vi hjälpa dig med på konsumentvägledningen?

Som konsumentvägledare kan jag ge dig kostnadsfri, oberoende vägledande rådgivning när det gäller:

  • Vilka rättigheter och regler som gäller för dig som är konsument.
  • Är missnöjd med en vara eller tjänst?
  • Vill ha råd inför köp av vara eller tjänst.
  • Vill få råd om privatekonomi.

Som konsumentvägledare talar jag inte om "vem som har rätt eller fel". Mitt uppdrag är att ge vägledning enligt lagstiftningen till dig som konsument och företagare så att frågan får en lösning. Konsumentvägledaren har tystnadsplikt.

Konsumentköplagen gäller när du som konsument handlar en vara av en företagare. Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument köper tjänst av en företagare. 

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när du handlar via internethandel, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller även när du köper av en försäljare som kommer till ditt hem. 

Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Storuman, Lycksele och Åsele kommun är välkommen att kontakta konsumentvägledare Ingrid Elebrink.

Betala inte för något du anser vara fel

Tips från konsumentvägledare Ingrid Elebrink, Stå på dig – betala inte för något du anser är fel.

I länken nedan får du flera tips om hur du kan gå tillväga om du exempelvis fått en faktura du inte känner igen eller som du anser är felaktig.

https://www.hallakonsument.se/aktuellt/sta-pa-dig-betala-inte-for-nagot-du-anser-ar-fel/

Du är alltid välkommen att kontakta din konsumentvägledare Ingrid Elebrink om du vill veta mera.

Telefon 0951-14261 eller e-post ingrid.elebrink@storuman.se

Ny konsumentköplag gäller från och med 1 maj 2022

Från och med 1 maj 2022 får vi en ny konsumentköplag. Den nya lagen innebär att Sverige förändrar lagstiftning så den följer den inom EU. Då har du som konsument ett bättre läge att reklamera varor som det är fel på. Tidigare låg ansvaret för att bevisa att felet var ursprungligt mest på dig som konsument, bar det första halvåret var det säljarens ansvar att visa att så inte var fallet.

Med den nya lagen är det säljarens ansvar de två första åren att kunna visa att felet inte är med från början. Rätten att reklamera sträcker sig som tidigare över totalt tre år. Andra nyheter i lagen är att den som tillhandahåller varor med digitala delar till exempel datorer och mobiler, blir skyldiga att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid. Om du har köpt något före 1:a maj 2022 gäller den tidigare lagens regler.

Publicerad den 6 mars 2023