Naestie, Tärnaby sameskola

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Besöksadress
Prästgårdsvägen 6
925 32  Tärnaby

Kontaktuppgifter
Rektor Anita Östhagen
Telefon 0954-100 28
E-mail: rektor.tarnaby@sameskolstyrelsen.se

Telefon Naestie/köket:
0954-100 59
Telefon skolan:
0954-101 96
E-post: sameskolan.tarnaby@sameskolstyrelsen.se

Ansvarig nämnd

På förskolan Naestie erbjuder vi lärande pedagogik med samiskt perspektiv och uterummet är det mest använda rummet! Vår fina utomhusmiljö ger möjlighet till uteaktiviteter året runt. Naestie är en integrerad förskole- och fritidsverksamhet.

Förskolan Naesties lokaler ligger i samma byggnad som Dearnan Saemienskuvle/Tärnaby Sameskola med belägenhet i centralorten Tärnaby.  

Förskolan Naestie följer den nationella läroplanen och förskoleverksamheten bygger på att skapa en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi fokuserar på barnens språkutveckling och arbetar parallellt med samisk och svensk språkutveckling.  I våra verksamheter arbetar vi även utifrån samiska traditioner och värderingar med grund i den samiska kulturen. Vi har integrerad förskole- och fritidsverksamhet och samarbetar med Dearnan Saemienskuvle/Tärnaby sameskola. 

Besöksadress: Prästgårdsvägen 6A, Tärnaby.
Telefon: 0954-10060, 073-3051304