Förskola och barnomsorg

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
Två barn med ansiktsmålning

Vi har flera typer av barnomsorg: förskola och skolbarnomsorg för skolbarn. Vår målsättning är att alla barn ska få en trygg och lärorik uppväxt. 

Vi erbjuder nedanstående alternativ:

  • Förskola för barn i åldrarna 1-5 år
  • Skolbarnsomsorg i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år
  • Allmän förskola 525 timmar/år för barn i åldrarna 3-5 år

Förskola 1-5 år

Vi tar hand om ditt barn medan du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete/studier eller till barnets behov. Utifrån ditt behov på grund av jobb eller studier, finns möjlighet för ditt barn att vara på förskolan från klockan 06.00 till klockan 19.00 på vardagar. Är du arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till 15 timmar per vecka. Dessa tider är fastlagda av förskolan.

Fritidshem

På fritidshem bedrivs skolbarnsomsorg för barn som är 6-12 år när du som förälder arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den del av skoldagen som är skolfri samt under skollov. Utifrån ditt behov på grund av jobb eller studier, finns möjlighet för ditt barn att vara på fritids från klockan 06.00 till klockan 19.00 på vardagar.

Allmän förskola

Förskolan är numera det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den. Riksdagen beslutade därför att alla 3-5- åringar i Sverige ska erbjudas kostnadsfri plats i förskolan. Det kallas allmän förskola.

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider, vilket innebär att allmän förskola inte erbjuds under skolans lov. För de som har mer än 15 timmar per vecka betalas avgift enligt taxa och avgiften minskas under perioden 1/9 - 31/5 som avser de avgiftsfria 15 timmarna. Då följs inte skolans läsårstider då du betalar för platsen och har den på grund av arbete eller studier.

Allmän förskola gäller från hösten det år barnet fyller 3 år. Du som förälder bestämmer om du vill nyttja möjligheten. 

Öppen förskola

Är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt förälder eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Storumans kommun har ingen öppen förskola.

Publicerad den 20 november 2017