Studie- och yrkesvägledning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Grundskolan är starten på ditt vuxna liv. Du kanske redan nu vet vad du vill jobba med i framtiden, eller så är du osäker på vilket program du ska välja på gymnasiet. Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp och stöd i dina frågor. Vi hjälper dig på vägen att uppnå din dröm.

Vägledningen är en process som ska öka din självinsikt inför framtida studie- och yrkesval. Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg

Vad vill jag?
Vad finns det för alternativ?
Hur kommer jag dit?

Studie- och yrkesvägledning från årskurs 8

De flesta som går på högstadiet funderar över vad man ska söka till för något gymnasieprogram. Du kanske redan vet vad du vill jobba med i framtiden? Då kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa dig med frågor som rör vilken utbildning du ska välja, både på gymnasiet och eventuellt högskola/universitet, och vad som krävs för att komma dit.

Du äger din framtid

Vad du ska välja kan bara du själv avgöra. Det studie- och yrkesvägledaren kan göra är att ge dig förutsättningarna för att själv ta rätt beslut på rätt grunder.

Studie- och yrkesvägledare finns tillgänglig för alla elever.

Publicerad den 6 augusti 2020