Kränkande behandling

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
Gemenskap mellan barn

Blir du eller någon du känner mobbad, kränkt eller illa behandlad?

Kränkande behandling

Detta kallas för kränkande behandling och är viktigt att få stopp på. Prata med din lärare, skolsköterska, kurator, eller någon annan på din skola som du litar på. Upplever du att du inte blir lyssnad på, kan du använda Kontakta oss-fliken på den här sidan. Om du vill kan du vara anonym men om vi ska kunna hjälpa dig är det bra om vi får veta hur vi får tag på dig.

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska
även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Till sin hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg bland annat likabehandlingsplan eller plan mot kränkande behandling som är den korrekta benämningen.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens 14 a kapitel som avser kränkande behandling och Diskrimineringslagen.

Likabehandling

Alla förskolor och skolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Planen ska följas upp och utvärderas varje år.

I planen berättar varje enhet om vad de gör för att deras barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledningen och pedagogerna har.