Systematiskt kvalitetsarbete

Alla verksamheter inom utbildning och barnomsorg är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Skolan eller förskolan ska planera, följa upp och utveckla sin verksamhet.

Enligt skollagen ska varje huvudman och enhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På enheten har rektorn eller förskolechefen ansvaret att det sker och personalen och eleverna ska medverka. Även barnen i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunens utbildningsverksamheter består av Gunnarns för- och grundskola, Stensele för- och grundskola, Slussfors för- och grundskola, Björkens förskola, Granens förskola, Villavillekulla förskola, förskolan Regnbågen, Gungans förskola, Parkskolan, Vallnässkolan och Skytteanska skolan. Dessutom tillkommer vuxenundervisningen.

För att öka likvärdigheten i kommunen så arbetar också allla verksamheter med några kommungemensamma prioriterade fokusområden:

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Goda lärmiljöer
  • Digitalisering

Under fliken relaterad information på respektive enhet kan du läsa de senaste kvalitetsrapporterna i Storuman kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Publicerad den 4 augusti 2020