Synpunkter och klagomål

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Inom fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Klagomål och synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt.

Så här gör du:
Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas/skolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras, tar du kontakt med enhetschef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Enhetschef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Enhetschef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

1. Tala först med den det berör.

2. I andra hand kontaktar du rektor/förskolechef.

3. I tredje hand kontaktar du förvaltningschef Mikael Rombe.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!

Publicerad den 7 augusti 2020