EU-valet 2024

Bild från Valmyndigheten

Söndag den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Här har vi samlat information inför valet. 

Öppettider på valdagen 9 juni

Valdistrikt Vallokal Öppettider
Slussfors Skolan/idrottshallen 9.00-13.00 och 17.00-21.00
Gunnarn Skolan/idrottshallen 9.00-13.00 och 17.00-21.00
Luspen Aktiviteten 8.00-21.00
Vallnäs Folkets hus 8.00-21.00
Tärnaby-Hemavan Folkan 8.00-21.00

Förtidsröstning på valdagen 9 juni

Område Lokal Öppettider
Storuman Kommunhuset 8.00-21.00
Skarvsjöby Bygdegården 10.00-12.00
Långsjöby Sionkapellet 13.00-15.00
Stensele Blå kupan 13.00-15.00
Hemavan Förskolan/idrottshallen 15.00-18.00

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade och du ska ha fått ditt röstkort senast 22 maj. På Valmyndighetens webbplats finns information om vem som får rösta och hur förtidsröstning går till. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör. Där står även namn på vallokalen, adress och öppettider. 

Röstmottagning i lokaler för boende och personal

Valnämnden tillhandahåller valsedlar och övrigt material. Den som saknar röstkort kan få ett dubblettröstkort utskrivet i samband med röstningen. Det går även bra att budrösta.

Tranan Onsdag 5 juni kl. 14.00-16.00
Vikbacka Onsdag 5 juni kl. 14.00-16.00
Sibyllagården  Fredag 7 juni kl. 14.00-16.00

Rösta med bud

Du som inte kan rösta i vallokal eller röstningslokal på grund av sjukdom, ålder, funktions­nedsättning, intagen på häkte eller kriminalvård, får budrösta. Du kan även budrösta med hjälp av lantbrevbärare där sådana finns. Se mer information på Valmyndighetens webbplats. 

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare. Kontakta 0951-140 12 för mer information.

Nytt röstkort

Vid all förtidsröstning måste röstkort och legitimation tas med. Om du till exempel saknar folkbokföringsadress, behöver få röstkortet skickat till en annan adress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Ett så kallat dubblettröstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige. Det beställer du här:

Beställ nytt röstkort

Mer information om valet finns här:

Valmyndighetens webbplats
Riksdagens webbplats

Här hittar du information gällande EU-valet riktat till dig som representerar ett politiskt parti.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och har det övergripande ansvaret för genomförandet av allmänna val i Storumans kommun. Valnämnden förordnar röstmottagarna som arbetar i valdistrikten samt de som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokalerna.

Valsedlar

Valnämnden beslutade 2024-03-13 att de partier som deltar i valen men inte har rätt att få sina valsedlar distribuerade till val- och röstningslokaler av valnämnden, får själva komma och lämna sina valsedlar på röstmottagningsstället.För mer information, kontakta valnämnden via e-post vn@storuman.se

Politisk propaganda

Enligt 8 kap. 3 § i vallagen (2005:837) ska lokaler som används för röstning i samband med allmänna val vara neutrala och fria från politisk propaganda. Det får inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valaffischer

Valnämnden är inte involverad i partiernas valaffischering. Politiska partier som önskar sätta upp valaffischer måste följa gällande regelverk för affischering.

  • För offentliga platser krävs tillstånd från polisen. Storuman kommuns tekniska avdelning lämnar yttrande till polisen.
  • Vid frågor om affischering på offentlig plats, kontakta karolina.ivebo.lantz@storuman.se
  • För områden utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen och i vissa fall från Trafikverket.
Publicerad den 7 juni 2024