Tomma hus i Storumans kommun

Under 2016 har vi kartlagt tomma hus i Storumans kommun. Vi har gjort ett utskick till fastighetsägare som äger bostadshus där ingen person för närvarande är folkbokförd. I utskicket erbjöd vi fastighetsägaren möjligheten att synas här på vår hemsida och nu har vi sammanställt resultatet.

Projektet är nu avslutat och för närvarande arbetarar vi inte aktivt med att kartlägga tomma hus.

Den här sidan får ligga kvar på vår webbplats och det finns fortfarande möjlighet att lägga upp ditt hus här, hör av dig till madeleine.rinman@storuman.se eller ring 0951-140 20 om du har frågor och funderingar.

Läs mer om vårt projekt med att kartlägga tomma hus

Publicerad den 22 november 2021