Adresser och namnsättning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Adresskarta på del av Storumans samhälle

Storumans kommun har ett övergripande ansvar när det gäller vägnamn och adresser. I vissa fall är även byar och enskilda fastighetsägare ansvariga.

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och fastigheter där någon form av verksamhet bedrivs. I första hand gäller det bostadshus, industrier och allmänna byggnader.

Belägenhetsadress

Med belägenhetsadress menas en inom kommunen unik adress som är knuten till en bestämd byggnad eller anläggning och som redovisas i officiella register. Belägenhetsadress utgör ofta grund till postadress.

Adress

För byarna/orterna Gunnarn, Barsele, Stensele, Storuman, Slussfors, Tärnaby och Hemavan består adresserna av vägnamn och nummer. För övriga byar består adressen av byanamn och nummer.

Namnsättning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om namnsättning av gator, vägar och allmänna platser.

Numrering

Nummer anges i stigande ordning för fastigheter längs en gata/väg. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid numreringen. Numreringen görs med jämna siffror på ena sidan och udda siffror på andra sidan gatan/vägen.

Skyltning

Vägnamn

Kommunen skyltar vägnamn där kommunen är väghållare. I övriga områden ansvarar respektive by, samfällighetsförening eller liknande för skyltningen.

Byggnader

Fastighetsägaren ansvarar för att adressens nummer skyltas upp på fasaden. Om byggnaden inte är synlig från gata/väg kan en anvisning sättas upp vid infarten.

Postlåda

Ägaren av postlådan ansvarar för adressen finns tydligt markerad på postlådan.

Saknar din fastighet adress?

Du kanske har ett nybyggt hus som saknar adress eller du kanske inte vet om vad fastighet egentligen har för registrerad adress. Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadskontoret så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns här till höger.