Bostadskö Fastighets AB Umluspen

Visste du att det finns en bostadskö i Storuman? För att vi ska få fler nya bostäder och öka rörligheten i det befintliga lägenhetsbeståndet är det bra om så många som möjligt som aktivt söker bostad står i kön. 

Det är bra om du som söker bostad ställer dig i vår bostadskö för att vi ska veta hur hög efterfrågan på bostäder är i Storumans kommun. Det gäller även dig som söker bostad i Tärnaby och Hemavan.

Du kan anmäla dig till vår bostadskö direkt på webben till Fastighets AB Umluspen

Publicerad den 31 januari 2019