Jämför våra skolor

Här kan du läsa om och jämföra våra grundskolors personaltäthet, behörighet och antal barn. Siffrorna gäller för läsåret 2018/2019. Mer statistik kan du hitta på Skolverkets webbplats för statistik, se länk i rutan Relaterad information.

  Års-
kurs
Antal
elever*

Andel lärare med pedagogisk högskole-examen

Antal
elever
per
lärare

Meritvärde
årskurs 9
(genom-snitt)**

Parkskolan F-3 31/87 82,1 % 12,7 Ej aktuellt
Stensele
skola
F-6 11/78 96,9 % 10,9 Ej aktuellt
Gunnarns
skola
F-6 10/24 73,4 % 8,2 Ej aktuellt
Slussfors
skola
F-6 1/17 100 % 8,2 Ej aktuellt
Skytteanska 
skolan
F-9 4/132 61,5 % 10,5 235,3
Centralskolan 4-6 0/81 97,7 % 11,8 Ej aktuellt
Röbroskolan 7-9 0/109 93,9 % 9,6 213,1

* Antal elever anges för förskoleklass/åk 1-9. Parkskolan har till exempel totalt 31 elever i förskoleklass och 87 elever i övriga årskurser.

** Avser genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)