Köldmedia

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrättsföreningar räknas som verksamheter.

Om du har utrustning som innehåller köldmedium finns det lagar som du måste följa. Har du utrustning som innehåller minst tre kilo köldmedium av HCFC eller HFC så ska den kontrolleras regelbundet.

Den 2017-01-01 trädde den nya förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser som ersätter förordning 2007:846 i kraft. Rapporteringen gäller nu den som har utrustning innehållande minst 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedier (tidigare 10 kg).

Anmäla ny installation och skicka in rapporten

Det är du som verksamhetsutövaren som är ansvarig för att anmäla nya installationer och att regelbundet kontrollera läckage.

Läckagekontroll ska genomföras av ett certifierat kylföretag. Sök hos Incert efter företag i din närhet. Det är viktigt att du utför kontrollen och skickar in rapporten senast 31 mars.

Rapporten skickar du till:

Storumans kommun
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
923 81  STORUMAN

Om du har glömt skicka in rapporten i tid

Om vi inte får in resultat eller om återkommande kontroll inte har utförts inom angiven tid kommer vi att ta ut en administrativ sanktionsavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Observera att det är förbjudet att använda mer än tre kilo är köldmediet HCFC (R22) i utrustningen, efter den 31 december 2014.