Egenkontroll

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Som ansvarig för en verksamhet som har, eller riskerar att ha, någon form av påverkan på människors hälsa eller på miljön, ska du se till att du har kontroll på verksamheten. Det kallas egenkontroll i miljöbalken, och är ett förebyggande arbete där du som verksamhetsutövare regelbundet ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Med en bra egenkontroll blir det lättare för dig att i tid upptäcka om något inom din verksamhet inte fungerar som det ska, processer eller maskiner eller annan utrustning som är viktig både för produktionen eller tjänsterna eller vad det nu är verksamheten går ut på, och miljö och hälsa inom- och utomhus. Det blir alltså lättare att hitta brister för att snabbt kunna åtgärda dem innan en skada av något slag inträffar.

Din egenkontroll ska både gynna företagsekonomin och göra det enklare för dig att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

I den information som finns på Naturvårdsverkets och på Socialstyrelsens webbplatser finns bland annat checklistor där du får vägledning och tips på hur du riskbedömer din verksamhet och hittar bra rutiner för din egenkontroll.