Nyheter

Nyheter

Vill du ha våra nyheter direkt i din RSS-läsare? Använd www.storuman.se/nyheter-rss/ för att prenumerera på vårt nyhetsflöde.

 • Snabbreferat från omsorgsnämnden

  19 oktober 2020 Omsorgsnämnden har haft sammanträde måndag 19 oktober och bland annat behandlat: DelårsrapportDelårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Nämnden gör en prognos att på helårsbasis ha en negativ Snabbreferat från omsorgsnämnden
 • Information från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

  16 oktober 2020 Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen kommer i början av november att byta till ett nytt ärendesystem. I samband med det bytet kommer vi inte ha tillgång till något system under perioden 2-11 november. Information från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Stöd till föreningar under coronapandemin

  14 oktober 2020 Storumans kommun beslutade tidigare i år att avsätta 100 000 kronor extra från projektet nice till föreningar som drabbats hårt av intäktsbortfall under coronapandemin. Bidraget är i första hand till för att hjälpa så Stöd till föreningar under coronapandemin
 • Information om simhallen i Hemavan

  12 oktober 2020 Simhallen i Hemavan ägs av Hemavans Fjällcenter och den står inför ett omfattande renoveringsbehov. Den stängde tidigare i år och har varit stängd i cirka sex månader. Utan renovering går det inte att öppna igen. Information om simhallen i Hemavan
 • Öppettider hos Statens servicecenter i Storuman

  12 oktober 2020 Öppettider hos Statens servicecenter i Storuman
 • Läs oktober månads Näringslivsnytt

  9 oktober 2020 Läs oktober månads Näringslivsnytt
 • Driftstörningar på stadsnätet i Gunnarn

  9 oktober 2020 Den 20 oktober mellan kl. 06.00-08.00 kommer det att vara driftstörningar lokalt i Gunnarn för anslutningar mot SumNet och stadsnätet Driftstörningar på stadsnätet i Gunnarn den 20 oktober
 • Förtydligande angående bredbandsprojekt i Björkvattnet

  8 oktober 2020 Under hanteringen av ett pågående bredbandsprojekt i Björkvattnet har personuppgifter behandlats felaktigt och vi beklagar att enskilda markägare pekats ut. Detta har lett till rykten och missförstånd, Förtydligande angående bredbandsprojekt i Björkvattnet
 • Vägarbete på E12:an vid Storhälla

  7 oktober 2020 Ikväll 7 oktober från cirka kl 18 kommer det pågå vägarbete på väg E12 och E45 vid Storhälla, östra infarten till Storumans samhälle. Vägen kommer att grävas av och trafiken leds om via Storhällaparkeringen. Vägarbete på E12:an vid Storhälla
 • Elljusspåret 4 km i Storuman är tänt kl. 18-21

  7 oktober 2020 Elljusspåret 4 km i Storuman är tänt kl. 18-21
 • Hjälp oss att besvara årets trygghetsenkät

  5 oktober 2020 Hjälp oss att besvara årets trygghetsenkät
 • Rutiner för besök på särskilt boende

  29 september 2020 Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att besök av anhöriga nu kommer att tillåtas inomhus, men med vissa restriktioner. Omsorgen har tagit fram rutiner för hur besöken ska fungera Rutiner för besök på särskilt boende
 • Information om Coronavirus, covid-19

  29 september 2020 Storumans kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vår strategi är att hålla öppet och arbeta för att verksamheterna ska hållas igång som vanligt i så hög utsträckning som det går. Enligt Region Västerbotten har vi en allmän smittspridning i länet, men vi har inom omsorgens verksamheter i Storumans kommun ännu inga bekräftade fall. Information om Coronavirus, covid-19
 • Hustransport genom Storumans samhälle

  24 september 2020 Den 30 september mellan cirka kl. 22.00-23.00 kommer en mycket bred transport med ett hus att passera genom Storumans samhälle. Den kommer på Blå Vägen E12:an från Lycksele och fortsätter sen på E45:an mot Sorsele. Hustransport genom Storumans samhälle
 • Intensiv kulturkväll i Storuman

  23 september 2020 Tisdag 22 september avslutades formellt året för Storuman som årets kulturkommun. Kvällen inleddes med en kulturdebatt på Folkets hus med Pia Sjögren som moderator. I panelen fanns Joakim Sandberg, Intensiv kulturkväll i Storuman
 • Aejlies har öppnat i Tärnaby

  17 september 2020 Under hösten har Aejlies smygöppnat i Tärnaby. Genom flera projekt som ägs och drivs av Storumans kommun pågår nu uppbyggnaden av ett samisk kultur- och resurscentrum med många spännande aktiviteter. Aejlies har öppnat i Tärnaby
 • Snabbreferat från kommunfullmäktige

  16 september 2020 Ett reducerat antal ledamöter genomförde på internationella demokratidagen 15 september höstens första sammanträde i Storumans kommunfullmäktige. Dagens sammanträde blev kort och den mesta tiden gick åt till att Snabbreferat från kommunfullmäktige
 • Överlämning av Årets kulturkommun

  15 september 2020 I helgen lämnade vi över stafettpinnen som Årets kulturkommun i Västerbotten till Robertsfors kommun som tar över för 2020/2021. Storumans kommun har varit kulturkommun för 2019/2020 och tyvärr har ju en stor del Överlämning av Årets kulturkommun
 • Riktlinjer för stöd till föreningar med anledning av coronaviruset, covid-19

  14 september 2020 Storumans kommun har beslutat att avsätta 100 000 kronor extra från projektet nice till föreningar i kommunen. Bidraget är i första hand till för att hjälpa så att föreningar inte står med kostnader samtidigt som intäkter försvinner. Riktlinjer för stöd till föreningar med anledning av coronaviruset, covid-19
 • Överfart för skotertrafik över E45:an

  11 september 2020 Med anledning av vårt stora infrastrukturprojekt "NLC Storuman etapp 2- Triangelspår" kommer skoteröverfarten över Europaväg 45 att flyttas även denna vinter eftersom arbetsområdet förändrats. Överfart för skotertrafik över E45:an under vintern 2020/2021
 • Storhällaparkeringen är tillfälligt avstängd

  11 september 2020 Med anledning av anläggningsarbeten vid Storhälla har Storumans Idrottsklubb begärt att Storumans kommun tillfälligt stänger av parkeringsplatsen för att undvika störande trafik och parkerande fordon. Storhällaparkeringen är tillfälligt avstängd 13-27 september
 • Frukostmöte med företagen i Hemavan Tärnaby

  8 september 2020 Hej företagare! Nu är det dags att köra igång ett gemensamt arbete för att förbättra förutsättningarna för att lyckas attrahera arbetskraft till Hemavan Tärnaby. Den 19 augusti var vi ett antal företag som tillsammans Frukostmöte med företagen i Hemavan Tärnaby
 • Samrådstid för ny avfallsplan

  7 september 2020 Samrådstid för ny avfallsplan
 • Föreläsning om suicidprevention

  7 september 2020 Den 10 september har lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) som den suicidpreventiva dagen för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Under dagen arrangeras ett kostnadsfritt seminarium där Storumans Föreläsning om suicidprevention
 • Öppettider på biblioteket i Tärnaby

  3 september 2020 Öppettider på biblioteket i Tärnaby
 • Näringslivsnytt september

  2 september 2020 Näringslivsnytt september
 • Snabbreferat från kommunstyrelsen

  2 september 2020 På gårdagens kommunstyrelsesammanträde diskuterades bland annat följande frågor: Bidrag till Luspens ryttarföreningBidrag till Luspens ryttarförening 2021. Beslutet blev att bevilja Luspens ryttarförening Snabbreferat från kommunstyrelsen
 • Störningar i vattenförsörjningen

  31 augusti 2020 Från och med onsdag 2 september fram till preliminärt fredag 4 september kommer det att vara störningar i vattenförsörjningen i Hemavan. Områden som berörs är från Bayhill Center och västerut i byn. Störningar i vattenförsörjningen i Hemavan
 • Vi söker vikarier till grundskola och barnomsorg

  31 augusti 2020 Vi söker vikarier till grundskola och barnomsorg i Storuman och Stensele. Vi har ett stort behov av vikarier inför kommande hösttermin. Du ska ha fyllt 18 år, utbildning och tidigare erfarenhet av arbete inom skola och/eller barnomsorg är meriterande. Vi söker vikarier till grundskola och barnomsorg
 • Simhallen har öppnat för höstterminen

  27 augusti 2020 Simhallen har öppnat för höstterminen
 • Information om skolskjutsar ht 2020

  25 augusti 2020 Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som ansvarar för transporterna till och från skolorna, planering görs utifrån de elevlistor och ramtider som de som bedriver skolverksamhet (Fritid-, Information om skolskjutsar för höstterminen 2020
 • Inflyttarservice startar upp veckans ambassadör

  20 augusti 2020 Inflyttarservice är en testverksamhet som nu funnits i två år. Vi har arbetat både med att få fler att vilja flytta hit och att få fler att trivas och vilja bo kvar. Vi har också arbetat med att få svar på vad de som flyttat härifrån haft för anledningar att lämna sin hemkommun. Nu lanserar vi ett nytt koncept för att få fler att upptäcka fördelarna med livet i Storumans kommun. Inflyttarservice startar upp veckans ambassadör
 • Lediga uppdrag inom LSS för barn och unga

  20 augusti 2020 Lediga uppdrag inom LSS för barn och unga
 • Nyöppning av biblioteket i Tärnaby

  19 augusti 2020 Nu öppnar vi biblioteket i Tärnaby igen. Under våren och sommaren har vi flyttat in i nya lokaler på Folkan i Tärnaby. Den 2 september kl 13-17 öppnar vi och hälsar alla nya och gamla besökare välkomna! Nyöppning av biblioteket i Tärnaby
 • Översyn av omsorgsnämndens verksamheter

  19 augusti 2020 Storumans kommun har genomgått många förändringar under de senaste 50 åren. Vi byggde upp en kommunal service för cirka 9 000 innevånare under 1970-1980 talet med tillkomst av skolor och äldreboenden. Översyn av omsorgsnämndens verksamheter
 • Tillstånd för installation av eldstäder

  13 augusti 2020 Inför hösten och vintern vill miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen påminna om att nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder är anmälningspliktiga.   Använd gärna vår e-tjänst för att snabbt och enkelt Tillstånd för installation av eldstäder
 • Trafikomledning vid Storumanterminalen

  7 augusti 2020 Nu leder vi om trafiken mellan väg E45 och väg E12 via Stensele (gamla E45). Vi ber om överseende med störningarna som uppstår under trafikomledningen som sker från och med nu och fram till mitten av 2021. Trafikomledning vid Storumanterminalen
 • Konsumentinformation: Se upp för bluffkontakter

  15 juli 2020 Konsumentinformation: Se upp för bluffkontakter
 • Godkända badvattenprover i Storumans kommun

  14 juli 2020 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat årets provtagning av badvattnet på badplatserna runtom i Storumans kommun. Proverna togs den 7 juli och vattentemperaturen låg då på cirka 12 grader. Godkända badvattenprover i Storumans kommun
 • Semesterstängt på konsumentvägledningen

  13 juli 2020 Konsumentvägledningen har semesterstängt 20 juli-21 augusti. Under tiden hänvisas konsumentfrågor till www.hallakonsument.se Hallå konsument är konsumentverkets upplysningstjänst Semesterstängt på konsumentvägledningen
 • Trafiken leds om mellan väg E45 och E12

  10 juli 2020 Under arbetet med NLC Storuman etapp 2 - Triangelspår på Storumanterminalen så kommer trafiken att ledas om från och med juli 2020 fram till mitten av 2021. Trafiken leds om via den nya infarten på Trafiken leds om mellan väg E45 och E12
 • Klädinsamlingen på ÅVC har stängt

  9 juli 2020 På grund av minskad efterfrågan med anledning av Coronapandemin tar Myrorna inte längre emot kläder. Därför har klädinsamlingen på återvinningscentralen i Storuman och Morkan i Tärnaby stängt tillsvidare. Klädinsamlingen på återvinningscentralerna har stängt tillsvidare
 • Friluftskarta 2020

  8 juli 2020 Nu finns en ny friluftskarta över Storuman-Stensele
 • Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller vuxen far illa

  6 juli 2020 Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller vuxen far illa
 • Extraöppet på Storumans sjukstuga

  3 juli 2020 Har du eller någon du känner självmordstankar? Det finns hjälp och stöd att få. Storuman sjukstuga har kvällsöppet och drop-in på tisdagar kl. 17-21 för dig som mår psykiskt dåligt. Du kan även få hjälp om du har ett skadligt bruk av alkohol eller droger. Extraöppet på Storumans sjukstuga
 • Eldningsförbudet har upphävts

  3 juli 2020 Räddningstjänsten Storuman har 2020-07-03 kl. 15.00 beslutat upphäva beslut om skärpt förbud mot eldning utomhus i Storumans kommun. Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat såpass mycket Eldningsförbudet har upphävts
 • Fastighets AB Umluspen har semesterstängt

  29 juni 2020 Fastighets AB Umluspen har semesterstängt under vecka 28-29. Vid akuta ärenden når du oss på  0954-140 66 för Tärnaby eller 0951-140 66 för Storuman.   Vi önskar er en trevlig sommar! Fastighets AB Umluspen har semesterstängt vecka 28-29
 • Öppet på Församlingsgården 29 juni

  29 juni 2020 Med anledning av en tragisk händelse under helgen håller Församlingsgården öppet måndag 29 juni kl. 18-21. Storumans kommuns POSOM-grupp och personal från kyrkan finns på plats.  Öppet på Församlingsgården 29 juni
 • Sommaröppettider i kundtjänst

  22 juni 2020 Sommaröppettider i kundtjänst
 • Sommartider för färdtjänsthandläggning

  18 juni 2020 Sommartider för färdtjänsthandläggning
 • Stor risk för skogs- och gräsbrand i Västerbotten

  17 juni 2020 Risken för skogs- och gräsbränder är stor i hela Västerbotten. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark. Stor risk för skogs- och gräsbrand i Västerbotten
 • Sök pengar från "Storuman är nice"

  17 juni 2020 Nu under Coronatider när många aktiviteter är inställda finns det möjlighet att söka pengar från "Storuman är nice" om du och din förening vill arrangera något roligt under sommarlovet. Förutsättningarna är givetvis att rådande Sök pengar från "Storuman är nice"
 • Dags att boka höstterminens halltider

  16 juni 2020 Nu är det dags att boka höstterminens tider i kommunens idrottshallar och övriga anläggningar! I år finns det en e-tjänst som ni enkelt använder för att ansöka om halltider. Påminnelse! Glöm inte bort att boka halltid inför höstterminen
 • Snabbreferat från kommunfullmäktige 9 juni

  10 juni 2020 Sista sammanträdet före sommaren med Storumans kommunfullmäktige avslutades tisdag den 9 juni. Även denna gång så var antalet ledamöter begränsade med anledning av Coronapandemin och riskerna för smittspridning. Snabbreferat från kommunfullmäktige 9 juni
 • Näringslivsnytt med anledning av Coronakrisen vecka 24

  8 juni 2020 Näringslivsnytt med anledning av Coronakrisen vecka 24
 • Tillfälligt avbrott i fjärrvärmenätet

  8 juni 2020 Tillfälligt avbrott i fjärrvärmenätet
 • Varning för dubbla fakturor för renhållning och VA

  5 juni 2020 Tekniska avdelningen har blivit uppmärksammade på att många kunder har fått samma faktura två gånger. Felet har uppstått i kontakten med vår utskriftsentreprenör. I månadsskiftet skapades nya kvartalsfakturor för renhållning Varning för dubbla fakturor för renhållning och VA
 • Årets slamtömning har nu påbörjats

  4 juni 2020 Tekniska avdelningen har nu skickat ut brev till alla fastigheter som berörs av slamtömning under 2020. Tyvärr har några av er fått samma brev vid flera tillfällen. Det beror på tekniska problem hos vår leverantör och vi ber Årets slamtömning har nu påbörjats
 • Kundtjänst stänger kl 12 fredag 5 juni

  2 juni 2020 Kundtjänst stänger kl 12.00 fredag 5 juni, dagen före nationaldagen 6 juni. Vi önskar er en trevlig nationaldag! Kundtjänst stänger kl 12 fredag 5 juni
 • Simhallen har stängt på nationaldagen 6 juni

  2 juni 2020 Simhallen har stängt på nationaldagen 6 juni
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 22

  29 maj 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 22
 • Information om skolavslutningsveckan

  28 maj 2020 Under vecka 24 som är årets skolavslutningsvecka kommer Storuman Fritid ha öppet kvällstid men personalen kommer också att vara ute på samhället. Vi ser gärna att föräldrar också är ute och närvarande på samhället under den Information från Storuman Fritid om skolavslutningsveckan
 • Störningar i vattenförsörjningen på Vallnäs

  27 maj 2020 Torsdag 28 maj kommer det att vara störningar i vattenförsörjningen på Vallnäs. Vattnet kommer att vara avstängt  för boende på Granvägen, Gustav Roséns väg och uppåt mot Saljesnäset. Störningar i vattenförsörjningen på Vallnäs
 • Beslut om skolavslutning 2020 på Luspengymnasiet

  26 maj 2020 Årets studentfirande på Luspengymnasiet kommer att se annorlunda ut i år på grund av Coronapandemin. Vår ambition är att studenterna ändå ska få ett så bra avslut som vi bara kan ge dem trots rådande restriktioner. Beslut om skolavslutning 2020 på Luspengymnasiet
 • Driftstörningar på stadsnätet i Forsmark och Umnäs

  25 maj 2020 Torsdag den 28 maj kommer det att vara driftstörningar på stadsnätet SumNet för kunder i Umnäs och Forsmark. Anledningen är ombyggnation av nätet. Umnäs 28 maj kl. 09.00-16.00Forsmark 28 maj  kl. 09.00-12.00 Driftstörningar på stadsnätet i Forsmark och Umnäs
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 20

  15 maj 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 20
 • Snabbreferat från FKUN 11 maj

  12 maj 2020 Fritids-, kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde. Flera av nämndens ledamöter deltog på distans. På mötet togs bland annat beslut om att öppna en ny förskoleavdelning i Stensele. Snabbreferat från FKUN 11 maj
 • Störningar i vattenförsörjningen i Hemavan

  12 maj 2020 Under tisdag 12 maj kommer det vara störningar i vattenförsörjningen i Hemavan. Hushåll från Vintervägen och österut i byn påverkas av störningarna. Arbetet beräknas vara avslutat under dagen. Störningar i vattenförsörjningen i Hemavan
 • Vi söker personal till ett skogsbrandvärn

  11 maj 2020 Storumans kommun planerar att inrätta ett skogsbrandvärn inför sommaren 2020. Värnet ska kunna förstärka och avlasta de ordinarie brandstyrkorna i samband med skogsbränder. Vi söker personal till skogsbrandvärnet, Vi söker personal till ett skogsbrandvärn
 • Problem med vattenpumpen i Forsmark

  11 maj 2020 Det kommer att vara störningar i vattenförsörjningen i Forsmark under måndag 11 maj. Anledningen är problem med en vattenpump och vi uppmanar er att vara sparsamma på vattnet. Vi kommer att ställa ut en vattentank vid byastugan Problem med vattenpumpen i Forsmark
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 19

  11 maj 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 19
 • Driftstörningar hos SumNet

  8 maj 2020 Det kommer att bli driftstörningar i Skarvsjöby, Långnäs & Vinlidsberg mellan 09.00-16.00 måndagen den 11 maj.  Anslutningar till Storuman kommuns stadsnät i området kommer att bli utan bredband under perioden. Driftstörningar hos SumNet
 • Samråd för detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan

  5 maj 2020 Samråd för detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan
 • Ingen traditionell skolavslutning i år

  4 maj 2020 Med anledning av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare så ser varje skola över hur skolavslutningarna kan arrangeras i år. Ingen traditionell skolavslutning i år
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 18

  30 april 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 18
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 17

  24 april 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 17
 • Driftstörningar hos SumNet

  24 april 2020 Planerat underhåll och utbyggnad av stadsnätet i Tärnaby Centrum kommer att ge kortare driftstörningar i gällande områdesnät. Bredbandet kommer stundtals ligga nere i perioder om cirka 15 minuter för ett fåtal fastigheter Driftstörningar hos SumNet i Tärnaby 27-28 april
 • Intensivintroduktion till omsorgen

  23 april 2020 Omsorgens verksamheter är i stort behov av personal. Under rådande omständigheter är sannolikheten stor att fler vikarier än vanligt kommer att behövas. Därför ger vi nu en intensivintroduktion till omsorgen. Intensivintroduktion till omsorgen
 • Vi söker kontaktpersoner till LSS

  22 april 2020 Vi söker yngre kontaktpersoner, främst kvinnor, för kontaktpersonsuppdrag till ungdomar inom LSS-verksamheten i området runt Hemavan Tärnaby. Kravet är att du ska ha fyllt 18 år och vi gör utdrag ur belastningsregistret. Vi söker kontaktpersoner till LSS i Hemavan Tärnaby
 • Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 16

  17 april 2020 Näringslivsnytt om Coronakrisen vecka 16
 • Byte av vatten- och avloppsledningar på Vallnäs

  15 april 2020 Nu till våren/sommaren påbörjar vi byte av vatten- och avloppsledningar efter Vallnäsvägen och Trädgårdsvägen i Storumans samhälle. Avloppet kommer att bytas fram till tomtgränsen och vattenledningen fram till befintlig ventil Byte av vatten- och avloppsledningar på Vallnäs
 • Umanbacken har stängt för säsongen

  15 april 2020 Umanbacken har stängt för säsongen
 • Skoterförbud på Norra Gardfjället och Gebnafjället

  9 april 2020 Skoterförbud på Norra Gardfjället och Gebnafjället
 • Tomas Mörtsell informerar om Coronasituationen

  9 april 2020 Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell sammanfattar vad Storumans kommun gjort såhär långt för att skydda oss mot smittspridning och vara förberedda inför framtiden. – Nu är det viktigt att vi alla tillsammans gör vad vi kan för att Coronavirusets påverkan på oss själva och det övriga samhället inte ska bli värre än nödvändigt. Där har vi tillsammans ett stort ansvar. Jag hoppas och förväntar mig att vi alla ska bidra och göra vad vi kan för att pandemins påverkan inte ska bli värre än nödvändigt, säger Tomas Mörtsell. Kommunstyrelsens ordförande informerar om Coronapandemin, Covid-19
 • "Konsert för alla" med Kulturakademin

  8 april 2020 Onsdag den 8 april livesänder Kulturakademin en konsert från Storuman. "Konsert för alla" med Kulturakademin
 • Badhusets öppettider under påsklovet

  7 april 2020 Badhusets öppettider under påsklovet
 • Samråd för detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan

  6 april 2020 Samråd för detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan
 • Ändrade öppettider hos kundtjänst

  6 april 2020 Under påskveckan har kundtjänst ändrade öppettider. Torsdag 9 april stänger kundtjänst i Storuman kl. 12.00. Fredag 10 april och måndag 13 april är det stängt. Vi önskar er en trevlig helg! Öppettider hos kundtjänst under påsken
 • Information om Covid-19 från Region Västerbotten

  6 april 2020 Storuman och Tärnabys sjukstugor förbereder för hanteringen av Covid-19 patientflödet. En del av er kanske redan har sett att sjukvårdstält är uppsatt utanför sjukstugorna i Storuman och Tärnaby. Information om Covid-19 från Region Västerbotten
 • Besöksförbud på äldreboenden

  1 april 2020 Det råder besöksförbud på Storumans kommuns samtliga äldreboenden från 1 april.  Anledningen till besöksförbudet är att begränsa smittspridning av Coronaviruset. Beslutet om besöksförbud är fattat av regeringen och gäller Besöksförbud på äldreboenden
 • Storumans kommun och Hemavan Tärnaby Airport samarbetar för att lösa kompetensförsörjning under Coronakrisen

  31 mars 2020 Storumans kommun och Hemavan Tärnaby Airport AB tecknade den 31 mars ett ramavtal kring samverkan om personal. Syftet är att kommunala verksamheter ska kunna hyra in personal från flygplatsbolaget. Storumans kommun och Hemavan Tärnaby Airport samarbetar för att lösa kompetensförsörjning under Coronakrisen
 • Information om hemsändningsstöd

  31 mars 2020 Information om hemsändningsstöd
 • Information från socialtjänsten om Covid-19

  27 mars 2020 Med anledning av Coronaviruset, Covid-19, spenderar många vuxna mer tid hemma med sina familjer. Många upplever en ökad stress på grund av vilka ekonomiska och privata konsekvenser spridningen av viruset kan få. Information från socialtjänsten om Covid-19
 • Oförändrad rutin om barnomsorg på obekväm arbetstid

  24 mars 2020 Det är många av våra företag som måste lägga om scheman och antal anställda förändras utifrån rådande läge med Covid-19. Barnomsorgen kan bli en avgörande del i hur ni som företagare kan lösa detta. Oförändrad rutin om barnomsorg på obekväm arbetstid
 • INSTÄLLT: Familjestödets aktivitet "En bra start i livet"

  24 mars 2020 INSTÄLLT: Familjestödets aktivitet "En bra start i livet"
 • Information från Storumans kommunbibliotek

  23 mars 2020 Vi på kommunbiblioteket känner stort ansvar för samhället och vi bryr oss om våra besökare. Vi följer därför kontinuerligt myndigheternas rekommendationer och beslut kring Coronaviruset. Biblioteken håller öppet som vanligt Information från Storumans kommunbibliotek
 • Tillfällig flytt av omsorgsverksamhet i Tärnaby

  20 mars 2020 Storumans kommun planerar för en tillfällig flytt av verksamhet från Tärnaby till Storuman som en beredskapsåtgärd med anledning av Coronavirusets förväntade spridning. För att garantera patientsäkerheten planerar Storumans Tillfällig flytt av omsorgsverksamhet i Tärnaby
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)