Hälsoskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Hälsoskydd handlar om att risken för att människor ska få besvär eller bli sjuka av miljön ska minska, och helst försvinna. Det innebär till exempel att på olika sätt se till att bostäder är bra och fria från radon, fukt och buller eller andra ämnen i inomhusluften, som påverkar hälsan negativt.

Att människor får besvär eller blir sjuka på grund av miljöfaktorer innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

Inomhusmiljön i våra skolor och lokaler för allmänna ändamål ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Med lokaler för allmänna ändamål avses bland annat samlingslokaler, hotell, pensionat eller liknande lokaler, lokaler för vård och omsorg och för undervisning. Sådana lokaler omfattar många gånger också miljön utomhus. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Anmälningspliktig verksamhet

Om du ska syssla med någon av dessa verksamheter, ska du anmäla det till oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:

  • allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, håltagning av öron,
  • driva bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad,
  • bedriva undervisning i en lokal - förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem eller liknande verksamhet

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du lämnat in din anmälan. Din verksamhet omfattas också av § 38 i Förordningen (1998:901) om verksamhetens egenkontroll. Detta innebär att du ska en dokumenterad egenkontroll.

Andra lokaler för boenden, hygienisk behandling, idrottsanläggningar och samlingslokaler

Tillsynsmyndigheter har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet år följande lokaler:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder
  • lokaler för undervisning (ex kvällskurser) och vård
  • samlingslokaler
  • hotell, pensionat, campingar och liknande lokaler där allmänheter erbjuds tillfälligt boende
  • idrottsanläggningar, gym, strandbad, och andra anläggningar som nyttjas av många människor
  • lokaler för hygiensiks behandling (ex. frisörer och massörer)
  • lokaler för förvaring av djur

Dessa verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön, enligt 26 kap 19 § Miljöbalken. 

Klagomål

Du kan anmäla en verksamhet som du på något sätt tycker brister i hygien, hälso eller miljösynpunkt. Detta sker enklast genom att skicka ett email, eller klicka på Kontakta oss.

Du får vara anonym, men för att kunna få mera information och för att kunna återkoppla ett resultat till dig så önskar vi gärna dina kontaktuppgifter.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)