Nedskräpning längst vägarna

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om du ser nedskräpning efter vägarna kan du kontakta den som har ansvaret för vägen.

Om det är en kommunal väg kontaktar du miljökontoret på telefon 0951-140 00 eller skickar ett e-postmeddelande till mbn@storuman.se. Om det är en statlig väg är det Trafikverket som du ska kontakta. Nedan kan du läsa om hur du får reda på vem som ansvarar för vägarna i kommunen.

Ansvar över vägar i kommunen

Generellt kan man säga att kommunen ansvarar för de flesta av vägarna i tätorterna Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. Kommunen har även ansvar för några få vägar i Gunnarn, men till största del är det enskilda/privata vägar (genom vägföreningar). I övriga byar i kommunen är det bara privata vägar, bortsett från genomfartsvägarna, som staten ansvarar för. Staten, genom Trafikverket, ansvarar även för Europavägarna (E12 och E45).

På kartorna nedan kan du se vem som har ansvar över vägarna i Storuman och Stensele. För att se övriga byar och mer i detalj vem som ansvarar över en väg kan du gå in på Nationell vägdatabas, nvdb.se.

Under ”Relaterad information” finns detaljerad information om hur du söker på nvdb.se.

Storuman

Stensele

Publicerad den 8 november 2018