Djurhållning och miljö- och hälsoskyddet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som har egna djur av något slag vet säkert att djurhållning både ska ske på ett sådant sätt att djuren mår bra, och så att den inte leder till att det uppstår störningar och olägenheter för människor i omgivningen.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Bestämmelser om detta finns i kommunens lokala regler om hälsoskydd.

Våra sällskapsdjur är en stor källa till glädje. Samtidigt kan en grannkatt som förorenar i sandlådan eller en hund som skäller hela dagarna bli problem för grannarna. Det är därför viktigt att tänka på att det alltid är djurägaren som är ansvarig för sitt djur. Här kommer några välmenta råd till dig som djurägare och bor i tätbebyggda områden, eller på andra ställen men med grannar i närheten.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen.

Hundar

Skällande hundar kan vara störande för närboende. Hundbajs kan vara ett irritationsmoment för många. Därför måste hundägaren visa hänsyn. I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges platser där hundar inte får vistas eller ska hållas kopplade.

Hästar

Hästhållning kan medföra störningar i form av allergier, lukt och flugor. Det är därför viktigt att tänka på lokaliseringen i samband med nybyggnation. Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

Störande fåglar

Fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan vara störande i omgivningen. Fastighetsägaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja besvären om det uppstått några. Fastighetsägare är också jakträttsinnehavare och kan därför agera utifrån jaktlagstiftningen genom att till exempel anlita en jägare. Inom tätbebyggt område krävs dock polisens tillstånd för användning av skjutvapen. Ett tips är att kontakta någon firma som arbetar med skadedjursbekämpning. De har olika åtgärdspaket som kan innebära att fåglar infångas eller som förhindrar fåglar från att bygga bo.

Publicerad den 7 mars 2018