Energideklarationer

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Arklöf
Energi- och klimatrådgivare
Projektledare energieffektivisering
Telefon: 0951-140 75
Mobil: 070-344 29 29
E-post: erika.arklof@storuman.se

Ansvarig nämnd
Stenhus med ett fönster. Under fönstret finns en blomrabatt med blå-lila blommor i.

Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång, driftskostnader och utsläpp av växthusgaser. Den gör det enklare att se vilka åtgärder för energibesparing som är lönsamma och ger en möjlighet att skapa en bättre inomhusmiljö.

Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna, liksom fristående byggnader med en total användbar area som är mindre än 50 kvadratmeter.

Ska man inte sälja sitt hus kan man välja om man vill göra en energideklaration eller inte.

Om du säljer din villa och inte kan visa upp en energideklaration när köpekontraktet skrivs, har köparen rätt att göra en deklaration på din, alltså säljarens, bekostnad.

Energideklarationen ger förslag på lönsamma åtgärder

Energideklarationen görs av fastighetsägaren och en energiexpert från ett ackrediterat företag. Energianvändning och inomhusmiljö redovisas i energideklarationen och den ger förslag på lönsamma åtgärder som kan minska energikostnaderna.

Det finns inga krav på att de föreslagna åtgärderna måste genomföras, men eftersom åtgärderna kan minska kostnaderna för uppvärmning och varmvatten är de en bra hjälp för dig som fastighetsägare. Deklarationen är giltig i tio år. 

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer.