Elnät

I Storumans kommun är det elnätsföretaget Vattenfall Distribution som ansvarar för elnätet. Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av deras uppgift. Storumans kommun tillhör elområde 2. 

El från solceller

Om du planerar att installera solceller är det viktigt att du, eller din ellinstallatör, kontaktar Vattenfall så tidigt som möjligt eftersom de behöver kontrollera förutsättningarna i elnätet.  Läs mer på El från solen (vattenfalleldistribution.se)

Elräkningen

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den ström du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja elhandlare. 

Läs mer om din elräkning på Energimarknadsbyråns hemsida: Elräkninge

Publicerad den 4 juli 2023