Elnät

Elledningar och lampor i skymningsljus

I Storumans kommun är det elnätsföretaget Vattenfall Distribution som ser till att vi får det ljust och varmt. Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av deras uppgift. Dessutom ansvarar de för mätning av hur mycket el vi kunder gör av med.

Elnätspriset består av två delar, en fast och en rörlig del. Abonnemangsavgiften är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (ampere). Överföringsavgiften är rörlig, du betalar för varje överförd kilowattimma (kWh) du använder. 

Det totala elnätspriset under ett år bestäms av:

  • storleken i ampere (A) på din huvudsäkring
  • din elanvändning i kilowattimmar (kWh)
  • skatter och myndighetsavgifter .

Den totala elkostnaden består av två avtal

Du kan teckna ett avtal med valfritt elhandelsföretag om priset för elen. Det innebär att du har två avtal, ett med elnätsföretaget om elnätspriset och ett med elhandelsföretaget om elpriset.

Timmätning  

Från och med den 1 oktober 2012 erbjuder Vattenfall Distribution timmätning till alla kunder som har tecknat elavtal med ett elhandelsföretag som baserar priset på timvis mätning. Med timmätning får du ökad valfrihet och därmed möjlighet att påverka din elanvändning mer effektivt. Intresserade kunder lär sig vad som drar mest el i hushållet, vilka tider på dygnet som elen är billigast och hur man utifrån det kan hushålla bättre med elen. Det är elnätsföretaget som gör timmätning möjligt.

Du kan läsa mer om elnätet på Vattenfalls hemsida.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)