Färdtjänst

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Färdtjänst är till för personer som av olika skäl inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektivtrafiken. Om du har en långvarig funktionsnedsättning kan du beviljas färdtjänst.

Färdtjänstutredning

Vår färdtjänstutredare genomför en utredning för alla som söker färdtjänst. Färdtjänst gäller inom Storumans kommun. Du kan till exempel inte få färdtjänst för att kollektivtrafiken saknas eller för att bussen inte passerar där du bor.

Behöver du hjälp med att bära hem dina varor kan du ansöka om hemsändningsstöd.

Publicerad den 16 augusti 2023