Offentliga lokaler

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Matbord med god mat serverad på en tallrik
Foto: Visit Hemavan Tärnaby

När du går på bio och ser en spännande film, sitter du i en så kallad offentlig lokal. Offentliga lokaler är de lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Vi har tillsyn över dessa lokaler och ska regelbundet kontrollera att inomhusmiljön, hygienen eller andra miljöfaktorer inte riskerar att skapa problem för de som besöker lokalerna.

Om du ska syssla med någon av dessa verksamheter, ska du anmäla det till oss på miljö- och samhällsbyggnadskontoret:

  • allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, håltagning av öron.
  • driva bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad.
  • bedriva undervisning i en lokal - förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem.

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du lämnat in din anmälan.

Om du förändrar verksamheten på något sätt, ska du meddela oss.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Lokaler och anläggningar för kroppsvård och idrott samt lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte längre anmälas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har dock fortfarande tillsyn på dessa verksamheter och ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning.