Underhåll och preparering

Ledjobb

Alla kan hjälpas åt för bra skoterleder inom kommunen!

Inom vår kommun finns ca 130 mil skoterleder och skoterstråk som underhålls och repareras vid behov. Preparering utförs av kommunens personal, företag, ideella skoterföreningar/klubbar och andra skoterintresserade.

Köp ledbeviset för Hemavan Tärnaby eller bli medlem i skoterklubb som arbetar med ledpreparering så bidrar du till underhållet. Tänk på att visa respekt och hänsyn till det arbete som läggs ner på skoterlederna!

Ledstatus

På vår sida på Facebook uppdateras med en del information om skoterleder som stakas och prepareras: Skoterleder i Hemavan Tärnaby på Facebook (länk öppnas i nytt fönster)

Alla kan hjälpas åt för bra leder

  • trampa lederna när det kommit snö,
  • håll till höger,
  • kör med förstånd,
  • gräv inte gropar och gör högar med din skoter efter lederna,
  • kör inte rakt över en led och spruta ut snö på den,
  • spruta inte ut snö på vägar du passerar,
  • sätt upp ruskor och käppar som någon annan kört över,
  • och ta det lugnt när du möter en skoter med sladd, de är bredare än man kan tro!

Prova gärna på att sladda!
Enkla sladdar som vem som helst får låna för att dra skoterleder finns här:

  • Vid skoterinformationstavlan intill leden på Vikmyra bredvid brandstationen i Tärnaby 
  • Vid reningsverket på höger sida Älvstigen i Hemavan 

Inom regleringsområden där länsstyrelsen är huvudman prepareras inte lederna annat än ideellt.

Innan preparering av lederna startar i kommunens västra del är kommunens personal ute och stakar lederna över en del fjäll och över sjöar, samt sätter upp vägvisnings- och varningsskyltar. I slutet av april börjar arbetet med att ta in stakkäppar och skyltar. Ibland kan det tyckas att stakningen tas bort för tidigt men det beror enbart på att arbetet är omfattande och måste göras medans sjöar och leder är farbara.

Publicerad den 29 oktober 2020