Bokning av fritidslokaler

Fotboll på Storhälla

För dig som gillar att idrotta och röra på dig finns det bra möjligheter till det i Storumans kommun. Vi har ett flertal sporthallar och andra lokaler som du kan hyra både som förening och som privatperson. 

Ordinarie ordningsregler och riktlinjer

Kommunen har beslutat om riktlinjer och ordningsregler för att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens lokaler. Målsättningen med riktlinjerna är att:

- barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras

- så många individer som möjligt ska kunna använda kommunens anläggningar

- flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar

- föreningar ska ges möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet

I kommunens taxa kan du se vad det kostar att boka olika idrottsanläggningar och lokaler. Nytt för i år är att priserna justerats bland annat utifrån storlek och status på hallarna och att det även finns möjlighet att boka en lokal ett dygn eller under en hel helg.

Du använder vår digitala bokningstjänst för att boka din tid. Har du frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst 0951-140 00. 

Publicerad den 11 mars 2024