Simundervisning

pågående simundervisning där barnen leker stafett.

Många av oss tillbringar sin fritid nära vatten. Simskola är ett bra sätt att lära sig att vara trygg vid och i vatten.

När barnen börjar i förskoleklass startar även den obligatoriska simundervisningen, skolsim. Under sommaren brukar vi erbjuda sommarsimskola främst för de barn som inte börjat skolan än.

Skolsim

Skolsim pågår under lektionstid och startar redan i förskoleklass. Undervisningen leds av badmästare, som är utbildad simlärare. Antalet simlektioner samt i vilken årskurs simskolan startar kan variera beroende på var i kommunen du bor. Men det som är övergående i hela kommunen är att elever som inte når målen som är uppsatta i respektive årskurs, får fortsatt simundervisning tills målen är nådda.

Målet i Storumans kommun är att alla elever i årskurs tre ska kunna simma minst 25 meter bröstsim samt tio meter ryggsim. Eleverna ska även ha bra vattenvana samt ha kunskap om livräddning och säkerhet.

I årskurs sex ska samtliga elever klara av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg och ha bra vattenvana, vara trygg i vatten samt kunna hantera nödsituationer vid vatten. Eleverna ska även ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.

I årskurs nio ska samtliga elever klara av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg och ha bra vattenvana, vara trygg i vatten samt kunna hantera nödsituationer vid vatten. Ha kunskaper om första hjälpen och hjärt och lungräddning. Eleverna ska även ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.

Är du intresserad av att veta mer om läroplanen eller få en mer detaljerad information om målen i simning kan du läsa mer om detta på Svenska livräddningssällskapets webbsida.