Parkering

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd
Parkerade bilar på torget

I Storumans kommun är all parkering avgiftsfri. Parkeringsplatser där kommunen är huvudman sköts av tekniska avdelningen.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Det finns ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade i vår kommun. För att få parkera där måste du ha parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Mer information om det hittar du i den vänstra menyn.