Kontaktperson

Om du är en person med engagemang, omsorg och tid kan du bli kontaktperson och ge stöd åt den enskilde eller en familj.

Du kan vara kontaktperson åt familjer, ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med missbruksproblem. En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse att ge stöd. Kontaktpersonskapet är frivilligt och ska inte ses som en antällning.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Detta förväntas av en kontaktperson

Det beror på den hjälpsökandes behov vad som förväntas av en kontaktperson. Några exempel är att träffa den enskilde någon gång i veckan eller mer, ta en promenad eller fika tillsammans. Det kan vara att delta tillsammans i fritidsaktiviteter eller se på bio, lyssna och finnas till samt vara en förebild.

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att du bör:

  • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Ha en trygg och stabil livssituation.

Stöd och ersättning

Kontaktpersonen räknas inte som personal utan ersättningen regleras genom individuellt avtal. Du får stöd i ditt uppdrag som kontaktperson av en socialsekreterare. Du får även en viss ersättning för ditt uppdrag. Det består av dels ett arvode som är skattepliktigt och dels ett skattefritt belopp som ska täcka de extra utgifter som kan uppstå med anledning av uppdraget.

Så blir du kontaktperson

Ta kontakt med socialsekreterare. Vi bokar tid för en träff och intervjuar dig som vill ha uppdrag som kontaktperson. Intervjun tar en dryg timme och därefter sammanställs den i en utredning. Vi hämtar också registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen samt socialregistret.

Publicerad den 20 augusti 2020