Inbjudan till studieresa om ledutveckling

Studieresa ledutveckling

Björkfors samfällighet och Näringslivskontoret i Storumans kommun bjuder in alla berörda; markägare, föreningar och näringsidkare i Hemavan- och Tärnabyområdet till en studieresa kring organisering och utveckling av leder, sommar som vintertid.

För att turism på privatägd mark skall fungera bra krävs en bra organisering, tydlighet och välskötta leder. I Lofsdalen och Funäsdalen, som har många likheter med Hemavan Tärnaby, har man lyckats bringa ordning och reda och samtidigt skapat stora resurser till ledutveckling, underhåll och markägarersättning. I Frostviken har man skapet en modell kring friåkning med skoter där produkten är älskad och samtidigt bringar ordning och ger plats för alla olika typer av friluftsliv. Följ med på en studieresa till Jämtland och Härjedalen och ta del av hur andra gått tillväga, dela erfarenheter och träffa de som varit med på hela resan.

Funäsdalen

Funäsdalens historia med små jordbruk, turism och ökat tryck har flera likheter med vårt område. Här har markägarna sedan 90-talet arbetat fram en hållbar modell som på ett varsamt sätt utvecklat områdets leder.

Deras Fjällpass ger tillgång till längdspår, skoter- och cykelleder och omsätter 17 Mkr om året vilket skapat både resurser och markägarersättningar. Vi möter bland annat markägare som varit högst drivande i utvecklingen av Funäsfjällens spår och leder och tar del av deras perspektiv, erfarenheter och sättet de arbetar på.

  • Ta del av hur Funsäfjällsmodellen fungerar, filosofin bakom och arbetssättet.
  • Träffa delar av det 5 personer starka teamet som året runt håller ihop konceptet, utvecklar och underhåller alla typer av leder.
  • Inspireras av ett välskött ledsystem med 61 mil skoterleder och 2 friåkningsområden, 31 mil längdspår, ett stort nätverk av vandringsleder på 3-18 km och 18 mil cykel och flera cykelparker.

Lofsdalen

Byn Lofsdalen med knappt 200 invånare, blir alltmer kända bland skoter-, längdåkare och cyklister genom sitt outtröttliga arbete med att utveckla och underhålla sina leder och områden. Här upplever man också att spårbolaget har fört byn samman.

Vi möter företagarföreningen som genom åren lyckats ordna 10-tals miljoner mkr till utveckling och Lofsdalsspår som med hjälp av 4 anställda ansvarsfullt sköter Lofsdalens 122 km längdskidspår, 150 km snöskoterleder, turskidleder, vandringsleder och 53 km MTB-leder. Lofsdalsspår drivs av intäkter från ledavgifter för snöskotrar, skidknappar och trailpass för mountainbike. Alla intäkter återinvesteras direkt i att skapa och underhålla högkvalitativa spår och leder i Lofsdalen.

  • Ta del av hur Lofsdalens modell fungerar där företagarförening och spårbolag arbetar tätt tillsammans.
  • Inspireras och lär hur denna lilla ort lyckats med finansiering och den kraftiga utbyggnaden av ledprodukterna.
  • Lär mer om spårbolagets arbetssätt med egen personal och en egen maskinpark.
    Frostviken

I Frostviken har man med ett regleringsområde skapat möjlighet till fortsatt friåkning och en turism som fungerar i längden. Här har man utvecklat en modell för hållbar, miljösmart och ekonomiskt lönsam skoterturism, ett hållbart koncept så att skoternäringen ger arbetstillfällen, med hänsyn taget till natur, miljö, markägare och övriga intressenter samtidigt.

Detta möte sker digitalt under resan, av praktiska skäl.

För vem?

För dig som är markägare, företagare eller representerar en förening i området Hemavan Tärnaby och berörs av ledfrågor oavsett om det är skoter-, skid-, eller vandringsled. Det här är ett tidigt steg i arbetet att forma en organisering kring lederna i Hemavan och Tärnaby och det är önskvärt att många deltar. Det finns inga krav på framtida engagemang för att delta.

Tidpunkt

16-18 april, tisdag-torsdag vecka 16.

Dag 1 - 16 april

07.30             Avresa från Hemavan, upphämtning längs vägen.

09.55             Avresa Storuman, lunch och bensträckare längs vägen

18.00             Ankomst Funäsfjällen, incheckning

19.00             Middag och introduktion till Funäs-modellen med de som varit initiativtagare och drivande bakom att utarbeta modellen.

Dag 2 - 17 april

08.00             Studiebesök i Funäsdalen där vi möter de som dagligen arbetar med leder och allt annat samt provar på produkten.

12.00             Lunch

13.00             Digitalt möte med initiativtagare till Frostviken friåkningsområde.

16.00             Resa till Lofsdalen

18.00             Ankomst och inchecking.

19.00             Middag och introduktion till Lofsdalens arbetssätt där vi träffar ansvarga från både destinationsbolag och spårbolag.

Dag 3 - 18 april

8.00               Studiebesök Lofsdalen

11.00             Avresa från Lofsdalen med grupparbete och utvärdering

Lunch, fika middag under vägen.

18.30             Ankomst storuman middag

21.30             Ankomst Hemavan, avsläpp av passagerare längs vägen.

Anmälan

Klicka på länken nedan för att komma direkt till anmälan eller hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Anmälan studieresa

Kostnad

Resa, kost och logi bekostas av projektet. 

Välkomna!

Johan Moberg, projektledare för Organisering kring leder i Hemavan Tärnaby. 070-312 75 64

Katti Lundström Hedman, Näringslivskontoret i Storumans kommun, 072-217 80 43

Roland Johansson, byålderman Björkfors samfällighet, 070-558 68 35

Bakgrund

Just nu pågår ett projekt som undersöker hur vi på destinationen bäst kan organisera oss och hitta en hållbar modell som gagnar alla, markägare, invånare, besöksnäring och gäster. Detta möte är en del i den processen - att ta del av andras erfarenheter i arbetet med att skapa en egen modell för vårt område.

Publicerad den 21 mars 2024