Bygdemedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på pimpeltävling

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Berörd bygd definieras i Storumans kommun som hela kommunen. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag i hela kommunen söka bidrag.

Ansökan om bygdemedel

Ansökan om bygdemedel 2024 ska göras hos Länsstyrelsen Västerbotten via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Ansökningsperioden är 1 november 2023 till 31 januari 2024.

I enlighet med handlingsplanen 2024 kommer föreningsbidrag till energieffektiviseringar och barn- och ungdomsverksamhet att prioriteras vid fördelning av bygdemedlen. Se till att mål för prioriteringarna tydligt framgår i projektbeskrivningen.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket.

Observera särskilt länsstyrelsens krav på en komplett ansökan med korrekta bilagor. En ansökan som inte är komplett kommer inte att handläggas

Rekvirering av bygdemedel
Från och med 2022 handhar Länsstyrelsen all hantering av rekvisitioner. Mall och instruktioner finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken rekvirera medel.

Evenemang

Utöver de medel som är till för föreningar som söker via mina sidor hos Länsstyrelsen via Tillväxtverket disponerar kommunen bl.a. över en del som går till evenemangsutveckling.

Bidrag till evenemangsutveckling kan ges för anordnande av större eller medelstora aktiviteter såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och liknande.

- Bidrag kan sökas löpande under året.
- Bidrag kan ges med högst 100 000 kronor per evenemang.
- Ansökan skickas till kommunstyrelsen via denna blankett
- Redovisning sker i samband med rekvirering till kommunstyrelsen.
- Redovisning ska ske inom 3 månader efter avslutat evenemang.
- Redovisning ska innehålla kostnadsspecifikation och fakturakopior.
- Begärt förskott som inte upparbetas ska återbetalas.

Publicerad den 17 januari 2024